Pokolenie Milenijne - typ Koziorożca; węzły Księżycowe, Jowisz oraz przyszłość

To nie jest tak, że jedna planetarna konfiguracja (nawet tak intensywna jak stellum) opisze całe pokolenia osób. Milenijni ze stellum w Koziorożcu to pokolenie obejmujące osoby urodzone na przestrzeni 2,5 roku (a sami milenijni typu Koziorożca to kwestia 10 lat); w przeciągu tych lat na niebie miało miejsce wiele innych połączeń i kombinacji planetarnych, które również wpływały i modyfikowały ich cele i motywacje. I tak milenijnych typu Koziorożca można dzielić na tych z Saturnem w Koziorożcu (stellum w Koziorożcu), Wodniku, Rybach oraz Baranie, przy czym każda z tych grup zupełnie inaczej odczuje wpływ struktur na ich życie.

 

Teraz chciałbym skupić się wyłącznie na milenijnych ze stellum w Koziorożcu w kontekście jeszcze innego obiektu astrologicznego - węzłów księżycowych.

 

Przy analizie węzłów trzeba pamiętać, że choć nie są one fizycznym obiektem na niebie tak jak planety, to i tak są niezwykle wrażliwym punktem (wirem) energetycznym a przez to mają wpływ na rozwój człowieka w równym stopniu co planety.

 

Węzły księżycowe są punktami przecięcia toru (orbity) Księżyca wraz z ekliptyką (z punktu widzenia Ziemi, pewna pozorna 360o ścieżka, jaką Słońce zdaje się pokonywać  przy okrążaniu Ziemi), przebywającymi w jednym znaku ok. 18 -19 miesięcy.  Węzły symbolizują przecięcie ścieżek Słońca i Księżyca po niebie, dlatego ich znaczenie będzie nawiązywać np. do połączenia świadomości (Słońce) z podświadomością (Księżyc) czy pierwiastka męskiego z żeńskim. Osobiście jestem zafascynowany węzłami, dlatego to ich znaczenie chciałbym wpleść w analizę pokoleniową.

 

Kilka informacji wstępnych zanim przejdę do interpretacji. Istnieją dwa węzły - północny oraz południowy, które zawsze są w dokładnej opozycji do siebie tj. węzeł północny w 15o13' Barana oznacza, że węzeł południowy jest w 15o13' Wagi. W skrócie, węzeł północny mówi o świadomości, talentach i sposobie ekspresji, do których dążymy i które stanowią o naszym rozwoju duchowym i przeznaczeniu; natomiast węzeł południowy pokazuje wypracowane umiejętności oraz instynktowne sposoby wyrażania, które jednak nie służą nam w tym życiu, ponieważ stanowią strefę komfortu. Ogólna zasada jest taka, że bez jednego nie ma drugiego, węzeł północny i "droga życiowa, którą powinniśmy podążać" nie istnieje bez południowego i "drogi życiowej, z której musimy rezygnować". Nie można dotrzeć na metę wyścigu, jeżeli nie mamy miejsca początkowego - startu. Zawsze interpretuję zarówno węzeł północny jak i południowy.

 

 

Na potrzeby artykułu pokażę uproszczoną interpretację węzłów. Węzły dzieli się również na uśrednione (ang. mean) oraz dokładne (ang. true), przy czym ja korzystam wyłącznie z dokładnych. Dla odkrycia indywidualnego przeznaczenia i drogi duchowej zgodnego z położeniem węzłów należy patrzeć na cały horoskop urodzeniowy, w szczególności na położenie węzłów w domach horoskopów oraz kondycję władców znaków, w których się znajdują! Ponadto każda planeta w koniunkcji do któregokolwiek węzła będzie pogłębiać i modyfikować znaczenie węzłów w kontekście całej osobowości.

Węzły na osi Ryby/Panna

Milenijni urodzeni od 3 grudnia 1988 do 22 maja 1989 mają węzeł północny w znaku Ryb, natomiast południowy w znaku Panny.

 

Osoby z tym położeniem węzłów mają ogromną potrzebę ustanowienia porządku w życiu (Panna), ale ich poszukiwania tej doskonałej drogi życiowej (zgodnej z ich oczekiwaniami) wydają się być bezowocne, jako że życie nieustannie stawia ich w sytuacjach, w którym coś nie idzie po ich myśli. Ścieżki rozwoju zawodowego, partnerzy, okoliczności życiowe lub inne ważne sprawy w życiu tych osób nigdy nie wydają się dość stabilne i przewidywalne (Panna), aby mogli wreszcie odpuścić i pozwolić sobie na odrobinę swobody i beztroski (Ryby). Nic nigdy nie pozostaje wystarczająco pewne ani żaden plan wystarczająco dopięty, aby wewnętrzna potrzeba bezpieczeństwa była zaspokojona.

 

 

Strefa komfortu jest tutaj symbolizowana przez Pannę, który to znak usilnie próbuje zorganizować sobie życie w taki sposób, aby wszystko szło gładko i zgodnie z planem. Osoby te mają zwykle dość intelektualne podejście do życia oraz rozwinięte zdolności (lub chęci do) planowania, ale droga życiowa i przeznaczenie wiedzie ich ku pozostawieniu "Panniastego stanu umysłu" tj. usilnej chęci zaplanowania każdego możliwego szczegółu życia. Celem jest znak Ryb, który również ma wiele wspólnego z perfekcją, choć ... duchowego rodzaju. Doskonałość duchowa, według definicji Ryby, polega na zrozumieniu, że wszystko co się dzieje ma swoje znaczenie (nawet jeśli tego nie widzimy) a kosmiczne wyczucie czasu pokazuje najlepszy z możliwych scenariuszy dla naszego rozwoju. Osoby z węzłem północnym w Rybach uczą się zauważać Wszechświat (Boga, Siły Wyższe) w swoim życiu i w pewnym sensie mieć ślepą wiarę i ufność w Wyższy Porządek. 

Panna, umysł i nerwowość

Osoby z węzłem południowym w Pannie chcą, aby ich życie układało się w przewidywalny sposób albo by istniał przynajmniej jakiś kierunek postępowania. Kiedy wybierają się w podróż, sprawdzą parokrotnie czy zabrały ze sobą wszystkie rzeczy, czy GPS działa jak należy (bo zgubić się = brak planu = katastrofa; zresztą Panna i tak się zabezpiecza na tę okoliczność), może drugi GPS gdyby pierwszy się popsuł. Zmiana trasy nie wchodzi w grę, chyba że była wcześniej uwzględniona w planie. Czy rozumiecie o co chodzi? Znak Panny oznacza ciągle planujący i pracujący umysł, a razem z różnymi indywidualnymi czynnikami w horoskopie ta aktywność umysłowa może przechodzić wręcz w nerwowość i poważne bóle głowy. To właśnie te wszystkie niepowodzenia w planowaniu zmuszają tych ludzi do zaakceptowania, że tak naprawdę nie wiedzą jaki ten "życiowy plan" dla nich jest (Ryby). Najlepszym sposobem postępowania jest poddać się i zaufać, że Siły Wyższe wiedzą co robią. A kiedy uda się to zrobić, nagle wszystko zaczyna się układać, problemy same rozwiązywać lub rozwiązania magicznie przychodzą do tych osób, często bez wysiłku z ich strony. Do tego dochodzi wspaniałe uczucie związane z dostrojeniem się do Życia, spokój wewnętrzny i świadomości bycia częścią czegoś większego.

Jedną z wad węzła południowego w Pannie jest zbytnie przywiązanie i poleganie na intelektualnej analizy sytuacji. Osoby te tak bardzo chcą znać szczegóły, że rozbierają problem na czynniki pierwsze, choć zatracają przy tym szerszą wizję. Trochę tak jak z obieraniem cebuli, warstwa po warstwie, aż nagle nie ma już żadnej cebuli do obierania. A kiedy w pobliżu brak rozwiązania, umysł zaczyna tworzyć czarne scenariusze dot. wszystkiego co może pójść nie tak, a stąd bliska droga do zamartwiania się, niepokoju nerwowego oraz umysłu, który nie chce wyciszyć się.

 

Węzeł północny w Rybach symbolizuje naukę znajdowania rozwiązań poprzez poddanie się i zostawienie problemu Siłom Wyższym. Przejściu z poziomu Panny do Ryby towarzyszy uświadomienie, że wszystko ma swój powód, w tym także niepowodzenia czy "scenariusze niezgodne z planem". Z tego powodu tak ważne dla rozwijania węzła północnego w Rybach okażą się wszelkie medytacje, zaangażowanie w duchowość i wszystko co daje kontakt ze swoim wnętrzem. Wszystkie tego typu techniki pomagają tym osobom np. wyluzować się i dostrzec, że te wszystkie te czarne scenariusze wcale nie muszą się zrealizować, ponieważ okoliczności mogą ulec zmianie albo można dostać pomoc od Sił Wyższych w postaci intuicyjnej wiedzy.

 

 

Największym talentem tych osób będzie możliwość szerzenia wśród ludzi większej świadomości i duchowości przy wykorzystywaniu ich wrodzonych zdolności technicznych oraz praktycznego punktu widzenia.

Węzeł północny w Rybach w kontekście milenijnych

Grupa ta podświadomie szuka bezpieczeństwa, ale ich umysł jest za bardzo przywiązany do fizyczności oraz robienia wszystkiego bezbłędnie. Czasem oczekują od innych wysokich standardów, które stawiają samym sobie. I to wtedy pojawiają się problemy w ich życiach tj. tworzenie niemożliwych do spełnienia wymagań: pełen profesjonalizm and powaga niepozostawiająca miejsca dla poluzowania sobie.

 

Kiedy ci milenijni zadają sobie pytania w stylu "Gdzie jest moje miejsce w świecie/wśród ludzi? Gdzie jest przeznaczona mi praca?", zaczynają działać z poziomu węzła południowego. Panna (i ogólnie znaki ziemskie) potrzebują czegoś namacalnego do określenia samego siebie, czasem wręcz utożsamiając siebie z zawodem. Stan "bez pracy" jest trudny do wytrzymania zarówno dla Koziorożca jak i Panny, ponieważ obydwa znaki czegoś namacalnego aby być pewnym, że ich praca i wysiłki nie idą na marne. Problemem milenijnych z tym położeniem węzłów jest głęboko zakorzenione pragnienia do wpasowania się w coś i znalezienia fizycznego potwierdzenia ich wartości, ale ich celem nie jest wpasowanie się w zewnętrzne struktury, ale wpasowanie się w siebie samego. Skupienie na swoim wnętrzu.

 

 

Ryby to ogromne wsparcie dla milenijnych, ponieważ znak ten bezpośrednio skłania ich do poszukiwania spokojnej przestrzeni umożliwiającej odpoczynek od codziennej rutyny. Ryby w pewnym sensie "rozmiękczają" zimnego i suchego Koziorożca, dodając mu trochę życia i przede wszystkim wrażliwości oraz empatii. Milenijni z węzłem północnym w Rybach uczą się wiary w pozytywne rezultaty, przychylność życia oraz bycia otwartym i optymistycznie nastawionym do zmian.

Węzły na osi Wodnik/Lew

Milenijni urodzeni od 22 maja 1989 do 18 listopada 1990 mają węzeł północny w znaku Wodnika, natomiast południowy w znaku Lwa.

 

Osoby z tym położeniem węzłów mają ogromną potrzebę bycia zauważonym (Lew), ale im bardziej skupiają się na sobie i własnym poczuciu wyjątkowości, tym mniej pochwał otrzymują od społeczeństwa. Jest to dość problematyczne, bo chęć bycia uznanym za swoje dokonania, wyjątkowe cechy oraz charakter jakoś nigdy nie spotyka się z wystarczającą uwagą innych, aby osoby te mogły zrealizować swoje kolejnego pragnienia - wolność w wyrażaniu siebie (Wodnik). Trudność w realizacji potencjału tych węzłów polega na przekonaniu ich "właścicieli", że przynależność do większej grupy i przysłużenie się jej może mieć miejsce jedynie poprzez stanie się wyjątkowym czy skupienie całej uwagi na nich. Wiele razy zobaczymy, jak dyskusje z udziałem tych osób polegają głównie na obronie ich własnych przekonań (Lew) zamiast na próbach osiągnięcia obiektywnego porozumienia dobrego dla wszystkich stron (Wodnik).

 

Strefa komfortu jest tutaj symbolizowana przez Lwa, dlatego ludzie ci są przyzwyczajeni do bycia wyjątkowym lub traktowanym w sposób odpowiedni do ich pozycji. To trochę tak jak z klientem oczekującym od pracowników sklepu posłuszeństwa i spełnienia żądań, bo "klient wasz Pan". Węzeł południowy we Lwie nie lubi być traktowanym tak jak wszyscy inni i przez to może żywić urazę do innych, bo "Nie rozumieją, dlaczego jestem ważny/a". Skutkiem tego typu podejście jest usamotnienie, kiedy to otoczenie zdaje się trzymać z daleka od tych osób, nie wspominając o jakiejkolwiek formie specjalnego traktowania.

 

Znak Lwa pokazuje gdzie mamy tendencję do przerostu ego, które swoimi zachciankami może przesłaniać nasze prawdziwe potrzeby wynikające z wnętrza. Przykładowo osoby z węzłem południowym w tym znaku mogą wpaść w szał zakupowy, pozwalając sobie na najlepsze ubrania czy najnowszego model komórki, aby znaleźć się na moment w blasku uwagi otoczenia lub dostać te lajki na portalach społecznościowych. Mogą chcieć mieć te przedmioty, ale tak naprawdę chodzi o wzbudzenie zainteresowania wokół siebie czy odczucie satysfakcji, bo ich zdanie w jakiś sposób wzbogaca życie społeczne. Ale otoczenie widzi doskonale, że w tym wszystkim chodzi o bycie w centrum uwagi.

 

Węzeł północny w Wodniku oznacza, że dojrzewanie i droga ku spełnieniu związana jest z budowaniem świadomości potrzeb innych. Rozwój duchowy tkwi (owszem) we wspomaganiu wyjątkowości .. ale innych osób. Jednym z największym talentów tego węzła północnego jest umiejętność pomocy innym w wejściu w kontakt z własnymi marzeniami i indywidualnością, co węzeł południowy w znaku Lwa opanował mistrzowsko. Kluczem do tej pozycji węzłów jest przejście z poziomu ja na wspólnota, dopiero wtedy uznanie pojawi się spontaniczne, bez potrzeby ciągłego upominania się o komplementy. Skupienie się na większej idei niż pojedynczy człowiek (Wodnik) da tym osobom cel i możliwość wniesienia wkładu w całe społeczeństwo, natomiast węzeł południowy we Lwie wspomaga te cele dzięki swoim inspirującym sposobie bycia,  służącym dla dobra wszystkich wokół.

 

Zwykle w pakiecie węzła północnego w Wodniku jest intuicja związaną z wychwytywaniem co ludzie uważają za dobre, lub co przyciągnie uwagi większej grupy. Ta cecha jest niezwykle przydatna w wielu zawodach a na bardziej prywatnym poziomie ułatwia nawiązywanie relacji. Przykładowo osoby te mogą być artystami potrafiącymi tworzyć spektakle przyciągające publikę, ponieważ intuicyjnie czują trendy i kierunku rozwoju społeczeństwa. Wodnik to budowanie świadomości społecznej, bycie posłańcem przyszłości poprzez promowanie np. ruchów New Age, ochrony zwierząt i środowiska. Wodnik w powiązaniu z węzłami często jest związany z odczuciami, że wnoszenie wkładu w zbiorowość oznacza pozbycie się części własnych pragnień, co nie jest do końca prawdą. Wodnik zawsze oznacza istnienie pewnej niekonwencjonalnej wiedzy czy sposobów myślenia przydatnych dla grup ludzi ale TYLKO kiedy są one zgodne z indywidualnym charakterem "właściciela" węzła.

 

 

Jednym z trudniejszych problemów do rozwiązania dla węzła południowego we Lwie jest strach przed porażką i nieprzychylnością ludzi, które mogą skutecznie uniemożliwiać działanie na rzecz grupy. W takich przypadkach warto pamiętać że nie każdy jest gotowy zrozumieć pewne ideały a lokalne społeczeństwo (czy globalne) potrzebuje czasu/doświadczenia by myśleć w kategoriach zbiorowości. Węzeł północny w Wodniku to nauka  akceptacji własnej wyjątkowości i gotowości do podjęcia tego ryzyka i wystawienia się na nieprzychylność otoczenia.

Węzeł północny w Wodniku w kontekście milenijnych

Chęć tej grupy millenijnych do bycia zauważonym (węzeł południowy we Lwie) może skłaniać ich do wchodzenia w role tj. przyjmowania pewnego szeroko akceptowalnego sposobu bycia (zgodnego z tradycją), byleby tylko dowartościować się. Z tym, że funkcjonowanie w ten sposób staje się ciężarem, natomiast ciągle powtarzanie sobie "Musze wypełnić swoją rolę/oczekiwania wobec mnie" nie przynosi ulgi. Wcześniej wspominałem o intuicji węzła północnego w Wodniku tj. widzeniu czego ludzie chcą, która może być wykorzystana w celu manipulacji własnym wizerunkiem w oczach innych. Znak Lwa często robi wiele rzeczy pod publikę i traktuje aplauz innych jako barometr życiowego sukcesu. Milenijni muszą nauczyć się jak w sposób konkretny i szczery (władca Wodnika, Uran, jest w Koziorożcu) wyrażać swoją indywidualność i z tej pozycji obserwować reakcję innych. Dopiero potem mogą podjąć decyzję o zaangażowaniu się (lub nie ) w dobro danej grupy. 

grupa

Silny Koziorożec i związane z tym opóźnienia oraz rozczarowania skłaniają milenijnych do porównywania siebie z innymi: "Inni to mają lepszą pracę/pieniądze/partnera i łatwiej życie im idzie". To podejście przywołuje węzeł południowy we Lwie i np. zazdrość niezaspokojonego ego. Ci milenijni mogą pójść do przodu w życiu poprzez wykorzystywanie własnej intuicji i otoczenie siebie grupami ludzi, którzy odzwierciedlają ich poglądy. Dzięki temu milenijni uświadomią sobie, że wiele innych osób ma podobne dylematy, co z kolei pozwoli im nie traktować wszystkiego tak osobiście (Lew) orz poczuć się na równi (Wodnik) z ludźmi ogólnie.

Węzły na osi Koziorożec/Rak

Osoby z tym położeniem węzłów mają ogromną potrzebę polegania na kimś i otrzymywania wsparcia, w szczególności na emocjonalnym poziomie. Z tym, że nigdy nie czują się dość bezpieczni, aby móc wziąć odpowiedzialność za swoje życie i kierunek rozwoju, czyli stać się panem własnego życia (Koziorożec).

milenijni i opieka

Strefa komfortu jest tutaj symbolizowana przez Raka, co w wielu przypadkach oznacza istnienie intensywnych emocjonalnych więzi i zależności od innych (szczególnie od członków rodziny), wpływających na całe ich życie. Ci ludzie mają tendencję do utożsamiania własnego poczucia bezpieczeństwa z tymi relacjami np. dbają o kogoś, mając nadzieje że jak poczuje się dobrze to i oni poczują się tak samo. W życiu poszukują dla siebie bezpiecznej przystani zdolnej ochronić ich od chaosu emocji. Chcą być w środowisku, które zatroszczy się o nich, zrozumie oraz ochroni. Z tym, że zamiast troski zaczynają odczuwać osamotnienie. Ich duchowa droga polega na zdobyciu się na odwagę i pozostawieniu tych potrzebujących wokół, aby stworzyć przestrzeń na własne cele i ambicje (Koziorożec). Czasami do dokonania tego konieczne będzie pozbycie się więzi, w innych przypadkach osoby te będą musiały zmienić podejście do ich emocjonalnym powiązań tj. wpierw szanować siebie, własne potrzeby oraz stany emocjonalne, niezależnie od tego jaki konflikt powstanie między nimi a tymi potrzebującymi

Jednym ze znaków firmowych Raka jest reagowanie w sposób bardzo emocjonalny na wszystko co się dzieje (np. kiedy pojawią się problemy), mając nadzieję że bliscy przyjdą mu na pomoc. Jednak ci wszyscy bliscy często nie chcą pomagać (lub nie potrafią) a prośby osób z węzłem południowym w Raku są interpretowane jako próby kontroli. W tych momentach węzeł północny w Koziorożcu uczy ich, że nie można kontrolować innych (np. emocjonalnym szantażem), zaś jedynym sposobem zdobycia wsparcia jest zadbanie o siebie.

 

Inną historią z życia tych osób jest konieczność opieki nad kimś bliskim jak członkiem rodziny z powodu ich problemów emocjonalnych. I tak widzimy ich poświęcających mnóstwo własnego czasu na byciu wrażliwym i współczującym, co wysysa z nich energię, którą mogliby wykorzystać na rozwiązywanie własnych problemów zamiast biegnąc innym na pomoc. W takich przypadkach węzeł południowy w Raku symbolizuje poświęcenie własnych ambicji i szacunku do siebie, co skutkuje poczuciem bezradności i brakiem wiary w we własną zaradność i moc. Węzeł północny w Koziorożcu pokazuje, że rozwiązanie tych utrapień tkwi we wzięciu odpowiedzialności za siebie i np. wyjawieniu swoich prawdziwych odczuć, nie dając się wykorzystywać. W tym kontekście Koziorożec oznacza prawo do sprzeciwu i powiedzenia "Nie podoba mi się to i nie chcę brać w tym udziału". To podejście dodaje im sił and wewnętrznej motywacji, których tak bardzo poszukują.

 

Niezwykle ważnym dla tych osób jest stawianie sobie możliwych do osiągnięcia celów. Często węzeł północny w Koziorożcu ma duże ambicje i chce np. wykonać 40 pompek za jednym zamachem. Dla osoby bez wcześniejszego przygotowania, ten cel będzie zbyt wygórowany. Koziorożec wskazuje na obranie strategii np. wprowadzenie rozgrzewki i zaczęcia od 10 pompek, potem 15, 20 i tak stopniowo aż do 40. Postawienie sobie celu oraz osiąganie go jest namacalną demonstracją woli oraz siły do zmiany swojego życia, czego osoby z tym położeniem węzłów bardzo potrzebują.

 

Węzeł północny w Koziorożcu oznacza zdolność do podchodzenia do ludzi czy sytuacji życiowych z pozycji autorytetu, natomiast węzłem południowy i Rak dodają wrażliwości oraz opiekuńczych instynktów Koziorożcowi, który typowo jest dość sztywny i zdystansowany. Jednak Rak może być dość zawiły w wykorzystywaniu, ponieważ jego chęć do polegania na kimś może niewidocznie wnikać w życie zawodowe. Osoby z węzłem północnym w Koziorożcu mogą być świetnym szefem, organizując pracę wielu osób, ale i tak mogą mieć nad sobą pewnego patrona, byleby tylko nie podjąć tego wysiłku związanego z braniem całkowitej odpowiedzialności za siebie. To jest jeden z powodów, dla których osoby te mają poczucie "opóźniania się wszystkiego", ponieważ same podświadomie opóźniają etap stania się Dorosłym.

 

 

Węzeł południowy w Raku obdarza rozwiniętą wrażliwością oraz intuicyjną wiedzą o tym, jak czują się inni ludzie. Kiedy osoby te obserwują wszystkich tych potrzebujących, sami mogą stać się pobłażliwi dla swojego braku sukcesu, co jeszcze bardziej opóźnia sukces symbolizowany przez węzeł północny i Koziorożca. 

Węzeł północny w Koziorożcu w kontekście milenijnych

Strefa komfortu czyli znak Raka jest symbolicznym odzwierciedleniem przeszłości i przywiązania do niej tj. nostalgii i wspominaniu jak to kiedyś było inaczej. Można powiedzieć, że to położenie węzłów kładzie jeszcze większy nacisk na znaczenie samego stellum w Koziorożcu.

 

Czasem tej grupie milenijnych może upłynąć wiele nocy zanim wytłumaczą sobie i zaakceptują, że ktoś ich odrzucił lub coś się nie udało. Chodzi o instynktowną skłonność na popadanie w sentymenty, o której nawet mogą nie mieć pojęcia. Węzeł południowy i Rak będą działać na ich korzyść jedynie kiedy będą spoglądać w przeszłość, aby uczyć się na własnych błędach a nie rozpamiętywać porażki.

 

 

Milenijni ze stellum w Koziorożcu ogólnie mają tendencję do niedoceniania efektów własnej pracy, czasem wręcz nie przyjmując uznania za ich wysiłki. Jest to szczególnie widoczne u młodszych milenijnych, którzy jeszcze nie wypracowali w sobie dość pewności siebie. Dla mnie węzeł północny w Koziorożcu oznacza nie tylko branie odpowiedzialności za własne błędy, ale także za swoje sukcesy

Uwagi końcowe dotyczące węzłów

Kiedy spojrzymy na znaki zodiaku (Ryby, Wodnik, Koziorożec), w których węzły przebywały w latach 1988-1991, zobaczymy że są władane przez kolejno Neptuna, Urana oraz Saturna, czyli trzy podstawowe planety składające się na stellum w Koziorożcu. Z astrologicznego punktu widzenia jest to ciekawy zbieg okoliczności. Co to oznacza?

 

Nie wiem. Haha, przykro mi. Wydaje mi się, że stellum jest ważniejsze z punktu widzenia rozwoju duchowego niż można by przypuszczać. Są tacy milenijni, którzy nie czują presji do bezpośredniego wykorzystywania potencjału stellum, a jednak i oni w pewnym momencie będą musieli się do niego odnieść. To jest tak jakby całe to "pod pokolenie" chciało mieć pewność, że nie przegapią lekcji stellum.

 

Z praktycznego punktu widzenia milenijni z północnym węzłem w Rybach/Wodniku/Koziorożcu muszą przykładać więcej uwagi do cech typowych dla Neptuna/Urana/Saturna. Dlaczego warto o tym wiedzieć? Dla przykładu weźmy milenijnego z północnym węzłem w Rybach oraz Uranem jako planetarnym przywódcą. Ten osobnik będę musiał odpowiednio mocno stąpać po ziemi, aby jego niekonwencjonalny styl życia mógł uzewnętrznić się w świecie materialnym, co jest sporym wyzwaniem samym w sobie. W tym przypadku intelektualne/badawcze podejście będzie główną siłą motywującą, ale życiowe okolicznością mogą zmuszać go do zwracania uwagi na sprawy duchowe czy wręcz wykorzystywanie wyobraźni i wrażliwości do wszystkich tych rewolucyjnych pomysłów. Czy ten osobnik będzie czuł się komfortowo z rozwijaniem cech, które nie przychodzą mu łatwo?

 

Milenijni z węzłem południowym w Pannie i Lwie są podobni w tym sensie, że obydwie grupy lubią trzymać się swojego zdania, choć z różnych powodów. Motywacja Panny jest związana z umysłem i potrzebie trzymania się planu, tymczasem Lew stawia żądania i chce, by było tak jak on to lubi. Kolejnym podobieństwem jest umiejętność postawienia się w sytuacji innych, z tym że węzeł północny w Rybach promuje strategie związaną z empatią i emocjami, natomiast węzeł północny w Wodniku woli intelektualne spojrzenie na życie innych.

 

 

Pozycja węzłów na osi Koziorożec/Rak to wyjątkowy przypadek, ponieważ jest ogromna szansa na to, że planety należące do stellum w Koziorożcu będą połączone (aspekt koniunkcji) z węzłem północnym, co znacznie modyfikuje drogę duchową tych osób.

Wszyscy milenijni typu Koziorożca

wszyscy milenijni

Po tak szerokim opisie milenijnych ze stellum w Koziorożcu, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat różnic pomiędzy nimi (1988-1991) a resztą milenijnych tego samego typu (1991-1998). Uważam, że planeta Saturn będzie tutaj największym czynnikiem różnicującym poszczególne podrodzaje milenijnych typu Koziorożec. W latach 1988-1998, planeta ta przechodziła przez Koziorożca, Wodnika, Ryby oraz Barana. 

Saturn jest bezpośrednim symbolem struktur i szeroko rozumianej tradycji i przeszłości, dlatego kiedy jest połączony z Uranem i Neptunem (1988-1991), wyzwania stają się bardzo dynamiczne a cała ta energia po prostu musi uzewnętrznić się np. podczas przełomowych momentów życia związanych z dojrzewaniem ok. 7, 14, 21 oraz 28 rok życia (i dalej). Saturn związany z jakąkolwiek dziedziną naszego życia oznacza nieuchronność konfrontacji z tym kim (nie) jesteśmy. Saturn z Uranem i Neptunem symbolizuje m.in. konieczność dojrzewania związanego z integrowaniem w swój charakter świadomości społecznej.

 

Milenijni urodzeni te kilka lat później od "super Koziorożców" mają Saturna w różnych znakach, przez co ich doświadczenie związane z tradycją nie "zmusza" ich do bezpośredniej konfrontacji własnej indywidualności z wzorcami przyjętymi przez społeczeństwo. Często jest tak, ze dyskomfort i opóźnienia nie są na tyle znaczące, by wcześnie motywować ich do przewartościowania własnej struktury. Uran i Neptun w horoskopach tych osób mogą wydawać się pewnymi "martwymi punktami" dopóki nie zostaną aktywowane np. poprzez horoskop urodzeniowy i kontakt (tworzenie się aspektu) z innymi planetami, posadowienie w domach 1, 10, 7 oraz 4; lub wejście w różne cykle życia (tranzyty/progresje), w których to nacisk położony jest na odkrywanie w sobie cech związanym ze stellum. 

 

Milenijni urodzeni w 1995 i dalej mają również Plutona w Strzelcu, w przeciwieństwie do ich poprzedników z Plutonem w Skorpionie. Inny znak zodiaku Plutona (trzeciej planety pokoleniowej obok Urana i Neptuna) znacząco wpływa na charakter i różnice pomiędzy milenijnymi, co jednak muszę zostawić do opisania w przyszłych częściach.

Stellum w Koziorożcu i Jowisz w Raku, na przykładzie

PewDiePie horoskop urodzeniowy

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/PewDiePie; godzina nieznana

Felix Arvid Ulf Kjellberg, szerzej znany pod pseudonimem PewDiePie, jest youtuberem komentującym gry komputerowe, a także producentem różnych filmów wideo (np. vlogów) z jego reakcjami i przemyśleniami na dane tematy. PewDiePie jest przykładem milenijnego, który odniósł ogromny sukces (w tym finansowy) wykorzystując internet. W grudniu 2016 r. magazyn Forbes obwieścił go najlepiej zarabiającym youtuberem z rocznym przychodem rzędu 15 milionów dolarów, natomiast Times umieścił go na liście 100 najbardziej wpływowych osób świata.

 

Niestety nie posiadam jego godziny urodzenia, co utrudnia interpretację jego osobowości i potencjału stojącego na sukcesem zawodowym. Zamiast tego skupię na jego stellum w Koziorożcu (Saturn, Uran i Neptun) w opozycji do urodzeniowego Jowisza w Raku. Obecność Jowisza w znaku Raka (mniej więcej od 31 lipca 1989 r. do 19 sierpnia 1990 r.) znacznie wzbogaciła znaczenie i potencjał stellum wszystkich milenijnych urodzonych w tym czasie a historia PewDiePie jest świetnym tego przykładem.

 

Młody Kjellberg jest synem wpływowych rodziców tj. prezesów poważnych międzynarodowych korporacji. W jego przypadku korzystne położenie Saturna w Koziorożcu (planetarne władztwo) uzewnętrzniło się w postaci materialnego wsparcia wynikającego z pozycji jego rodziców. Ten sam Saturn kładzie również nacisk na kontynuowanie tradycji oraz utrzymywanie określonego statusu życia. Tak się składa, że rodzice Kjellberga doradzili mu stosowny kierunek zawodowy (Koziorożec) zgodny z ich własnym sposobem funkcjonowania w społeczeństwie. Po ukończeniu liceum Kjellberg rozpoczyna studiowanie ekonomii oraz zarządzania technologią na jednym z prestiżowych uniwersytetów. Jednak po 3 latach postanawia opuścić studia, tłumacząc swoją decyzję nudą oraz niemożliwością odnalezienia się w środowisku i utożsamienia z ludźmi. Zakończenie nauki nie spodobało się rodzicom, którzy postanowili dłużej nie wspierać finansowo przyszłości swojego syna. Od tego momentu Kjellberg był zdany na siebie, musząc prowadzić samodzielne życie (Saturn w Koziorożcu). Jego pierwszym pomysłem na karierę jest skupienie się na pasji tj. obróbce graficznej. Kjellberg stara się dostać na staż do jednej z najlepszych agencji reklamowych w Skandynawii, jednak bez powodzenia. Wygląda na to, że konwencjonalne kierunki zawodowe nie sprawdziły się.

 

Po swojej porażce ze stażem, Kjellberg na poważnie skupił się na tworzeniu filmów wideo fot. gier komputerowych, co z kolei oznaczało konieczność utrzymania się poprzez sprzedaż wydruków swoich prac w Photoshopie oraz pracę w budce z hot-dogami. Internet i YouTube przekształciły Kjellberga w PewDiePie. To, co na początku było porywające i interesujące, nagle zaczęło stawać się źródłem pokaźnych dochodów w miarę jak jego kanał na YouTube zdobywał popularność. W lipcu 2012 r. PewDiePie przekroczył próg miliona subskrybentów.

 

 

Kariera i dochód PewDiePie jest związana ze sponsoringiem, tworzeniem treści multimedialnej oraz promowaniu siebie, ale wszystko to nie byłoby możliwe gdyby nie jego decyzja o podążaniu za pasją i oparciu swojej pozycji w świecie (Koziorożec) na zabawianiu publiczności emocjonalnymi reakcjami (Rak). 

Stellum w Koziorożcu oraz koszt rozwoju

Jest kilka sposób na interpretację Jowisza w połączeniu z innymi planetami stellum w Koziorożcu. Moim zdaniem spojrzenie na Jowisza-Saturna pozwala najlepiej zrozumieć znaczenie całej tej zbitki planetarnej. Osoby z tym połączeniem planetarnym często przyczyniają się do zmian w świadomości społecznej np. poprzez dyktowanie nowych trendów bądź dawanie "nowej energii" starym projektom. Obie planety mówią o potencjalne związanym z uzyskaniem szerokiego rozpoznania i uznania w społeczeństwie. 

opozycja aspekt

W przypadku millenijnego stellum Jowisz jest w opozycji do Saturna (i Urana, Neptuna), co zmienia całą dynamikę. Aspekt opozycji wskazuje na obecność konfliktów oraz bycie wewnętrznie rozdartym. Chodzi o próby zachowania równowagi pomiędzy dwoma przeciwstawnymi siłami, których nie da się pogodzić idąc na kompromisy. Ludzie z wieloma opozycjami w horoskopach urodzeniowych mają trudność w pełnym zaangażowaniu się w jedną (czy drugą) sferę życia reprezentowaną przez planety. W przypadku PewDiePie konflikt powstaje między konserwatywnością/przyjętymi zasadami (Saturn) a chęcią do nieograniczonego wyrażania siebie (Jowisz). Internauci mają mieszane odczucia co do stylu tworzonych przez niego filmów. Dla jednych są one głupkowatym, dziecinnym i nieznośnym widowiskiem dla gawiedzi, dla drugich PewDiePie jest symbolem autentyczności i szczerego, pozbawionego cenzury zachowania. 

PewDiePie przeżywa swój wewnętrzny konflikt za pomocą podzielonych opinii społeczeństwa. A od przychylności (a więc i poziomu oglądalności) społeczeństwa zależy jego dalsza przyszłość i powodzenie. We wczesnym latach swojej kariery, PewDiePie śmiało żartował sobie z gwałtów we własnych filmikach. Ten sposób bycia był kontrowersyjny i sprowadził na Kjellberga falę krytyki ze strony mnóstwa osób. A teraz fragment jego komentarza do całej tej sprawy1:

 

"Chciałem, że było jasne - już więcej nie będę żartować z gwałtów, i jak wspomniałem wcześniej nie chce nikogo skrzywdzić i przepraszam jeśli to zrobiłem."

 

Na tym się nie kończy. W przyszłości PewDiePie będzie przepraszać za inne sformułowania np. za pejoratywne korzystanie ze słowa "gej" czy "czarnuch" (ang. nigger, określenie uważane za bardzo obraźliwe). W styczniu 2017 r. PewDiePie opublikował wideo o stronie internetowej Fiverr, na której to można było zlecić ludziom dowolne zadanie za 5 dolarów. No i Kjellberg zlecił dwójce osób publiczne wyjście z napisem "ŚMIERĆ WSZYSTKIM ŻYDOM". Celem tego filmu było pokazanie jakie absurdalne rzeczy można zlecić (i otrzymać w zamian) za pieniądze w internecie. Podczas nagrywania wideo PewDiePie nawet przeprosił za swoje zachowanie, myśląc że ta dwójka przypadkowych osób nie podejmie się tego zadania (mylił się). Film wywołał ogromne kontrowersję a Kjellberg znowu się tłumaczył1:

 

"W żaden sposób nie popieram żadnego rodzaju działań na tle nienawiści (...) Swoje materiały uważam za coś, co ma być źródłem rozrywki a nie miejscem poważnej politycznej debaty (...) i mimo że to [wykonanie zlecenia] nie było moją intencją, zdaje sobie sprawę, że te żarty były obraźliwe."

 

Reputacji PewDiePie nie pomogły także przychylne komentarze na film ze środowisk neo nazistowskich oraz ruchów promujących wyższość białej rasy. Efektem końcowym całego tego zamieszania jest decyzja Disney'a o zerwaniu z nim współpracy oraz usunięcie przez Google jego filmów ze swojego programu promującego youtuberów. PewDiePie zaczyna też być obiektem ataków wielu dziennikarzy z Wall Street Journal. W odpowiedzi na wszystkie te ataki Kjellberg wypuszcza kolejno wideo, w którym jeszcze raz przeprasza wszystkich, którzy poczuli się obrażeni jego zachowaniem, zaznaczając że dziennikarze wyrywają jego wypowiedzi z kontekstu.

 

Gromadzona przez PewDiePie publiczność była ogromna i różnorodna, co jest symbolizowane przez opozycję Jowisza do Saturna. Dzięki temu społeczeństwu PewDiePie doświadczył skrajności w opiniach (opozycja), ucząc się jak nie tworzyć potencjalnie obraźliwych filmików. Jego rozwój w sferze publicznej (Jowisz) przyszedł kosztem własnej reputacji (Saturn), nie wspominając o rozczarowaniu związanym z niemożliwością pogodzenia jego chęci do swobodnej ekspresji siebie z pewnymi przyjętymi normami. Ceną podejmowanych przez niego prób zrównoważenia dwóch sposobów zachowania była stracona reputacja (Saturn) oraz możliwość rozwoju (Jowisz) oferowana przez ugruntowane na rynku korporacje. Natomiast zyskiem była dojrzałość polegająca na zwracaniu uwagi na emocje innych (Jowisz w Raku) i zdaniu sobie sprawy z konsekwencji (Saturn) własnym działań w sferze publicznej. 

Znaczenie Jowisza w Raku dla millenialnych

Wczesne rozterki związane z konfliktem Rak-Koziorożec milenijni rozwiązują poprzez wybór jednej formy ekspresji przy jednoczesnym ignorowaniu drugiej.

 

Ci skupieni bardziej na Saturnie (stellum w Koziorożcu) wyrzekają się wyższych celów i aspiracji byleby tylko sprostać codzienności i zarobić na chleb. Tego typu decyzje są poprzedzone rozczarowaniami (Saturn) związanymi z pustymi nadziejami (Jowisz) lub intuicją zbyt nagłą i krótkotrwałą (Jowisz-Uran) by móc na niej konsekwentnie opierać swoje decyzje życiowe. Poprzez "intuicję" rozumiem zdolność do bycia we właściwym miejscu o właściwym czasie i ogólnie doświadczanie przebłysków przyszłości, co razem z pozytywnym nastawieniem pozwala jowiszowcom przyciągać sprzyjające wydarzenia. Czasem intuicja jest zbyt subtelna (Neptun), czy mieć jakąkolwiek przydatność. Wybór Koziorożca nad Rakiem oznacza przywiązywanie uwagi na fizyczność i wygląd zewnętrzny zamiast na wpływ emocji i więzi międzyludzkich na całą osobowość.

 

Ci skupieni bardziej na Jowiszu mają np. wizję własnej przyszłości oraz wiarę w swój sukces, jednak nie chcą podejmować wysiłku związanego z konsekwentną pracą na swoją pozycję. W niektórych przypadkach osoby te mogą nawet nie być świadome jak dużo wysiłku ich wizje wymagają by w ogóle ziścić się. Czasem ta intuicyjna wizja (Jowisz) będzie tak bardzo wymagająca pod względem osobowości, że co bardziej zamknięci i mniej świadomi siebie milenijni po prostu nie dadzą rady tak funkcjonować. Niezależnie od rodzaju scenariusza, ta grupa milenijnych ma w sobie zakorzenione przekonania, że kiedyś los magicznie odmieni się, ale nic takiego się nie dzieje lub szczęśliwa passa trwa krótko. 

opozycja Rak-Koziorożec

Kluczem do opozycji Jowisza do stellum będzie nauczenie się jak wykorzystywać silne cechy znaku Koziorożca oraz Raka przy jednoczesnym równoważeniu ich słabych stron. Koziorożec ma to do siebie, że wydaje się bardzo oschły a czasem wręcz bezosobowy i posępny, ale dzięki Rakowi potrafi pokazać swoją "ludzką", emocjonalną stronę, przez co łatwiej jest nawiązywać relacje. Rak ma tendencję do huśtawek emocjonalnych oraz polegania na kimś jeśli chodzi o własne dobre samopoczucie, natomiast  Koziorożec może dodać mu pewnej integralności i trzeźwego myślenia, co pomaga zobaczyć kiedy trzeba wziąć odpowiedzialności za siebie. Najbardziej jednak liczy się, aby świadome próbować znaleźć równowagę między Koziorożcowym i Rakowym zachowaniem. Nie zawsze uda się zaspokoić potrzeby obydwu stron (dlatego opozycja uważana jest za stresujący aspekt), ale tylko własne chęci sprawią, że milenijni pójdą do przodu w życiu i będą przodować w kwestii wykorzystania własnych talentów. Nagroda za wysiłki będzie wielka, np. PewDiePie ma szansę na kreowanie standardów (oby pozytywnych) w tej ziemi niczyjej jaką jest internet. Jego życiowa historia może być przykładem jak omawiać ważne dla społeczeństwa tematy (nie w tak super poważnym tonie) bez języka agresji, dzięki czemu więcej ludzi będzie mogło odnieść się do nich. A wszystko z szacunek dla punktu widzenia drugiej osoby.

 

Nie każdy milenijny będzie miał taki zasięg oddziaływania jak PewDiePie, ale każdy milenijny z Jowiszem w Raku może wznieść coś wartościowego do społeczeństwa!

 

Źródła:

 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/PewDiePie

Powrót Saturna

Czy słyszeliście o terminie "kryzys wieku średniego"? Jest to określenie powszechnie obecne w wielu językach a społeczeństwo jest całkiem świadome istnienia tej fazy rozwoju. Ale na naszej drodze życiowej pojawiają się inne kryzysy, przy czym wiele z nich jest mało popularne lub lekceważone przez społeczeństwo. Powrót Saturna jest okresem kryzysowym dotyczącym osób średnio między 27 a 30 rokiem życia, trwającym ok. 2,5 roku. Z punktu widzenia astrologii chodzi o moment kiedy Saturn (poruszający się na niebie) powraca do tego samego znaku zodiaku, w jakim był podczas urodzenia się danej osoby lub grupy ludzi.

 

Osoby w trakcie swojego Powrotu Saturna zaczynają poważne myśleć o swoim miejscu na świecie, pozycji w społeczeństwie oraz przyszłości w ogóle. W pewnym momencie ich wewnętrzny głos zaczyna mówić, że w życiu nie można już zajmować się byle czym, teraz nadszedł czas na wzięcie odpowiedzialności, czy to się podoba czy nie. Każdy musi odrobić swoją pracę domową tj. przejrzeć i skorygować swoje plany, wymyślić jak pójść do przodu w życiu poprzez udoskonalenie swoich umiejętności, ustalić sobie celu w życiu i pracować na niego oraz przeanalizować swoje wybory życiowe oraz ich konsekwencje. Najlepiej podejść do tego wszystkiego poprzez zatrzymanie się na moment, retrospekcję i przemyśleniu własnego życia. Wiele osób zauważy wzrost obowiązków w pracy, być może życie rodzinne zacznie wymagać więcej uwagi niż poprzednio lub zobowiązania staną na przeszkodzie czerpania przyjemności z życia. Dorosłość zaczyna się teraz.

Saturnowa zbroja

Powrót Saturna jest jednak ogromną zmianą na poziomie wewnętrznym. Większość ludzi doświadcza ukłucia nostalgii, niekoniecznie przypominając sobie własną przeszłość, co momenty kiedy nie byli tak zgorzkniali. Jednym z symbolicznym znaczeń urodzeniowego Saturna jest nakładanie na swoje wrażliwsze strony zbroi z cynizmu i powściągliwości. Jest to instynktowny proces, który trwał w czasach szkolnych, na studiach oraz podczas naszych pierwszych doświadczeń zawodowych. W tamtych czasach byliśmy świadomi, że pod całym tym systemem obronnym kryją się części nas, które potrzebują troski i uwagi, przy czym były zbyt wrażliwe by móc je tak po prostu otwarcie wyrażać (a w przypadku milenijnych chodzi o talenty zbyt wyjątkowe by móc wyrażać ich pełny potencjał). Wiele z naszych bliskich wiedziało o stanie naszego wewnętrznej rzeczywistości. Potem życie zmieniło się. Starych znajomych czy współpracowników nie było w poblizu. Nagle byliśmy otoczeni przez ludzi, którzy nie mieli podstaw by podejrzewać, że za chłodem i sztywnością kryje się coś więcej. Z czasem ta zbroja przestała być narzędziem obronny, stając się integralną częścią naszej osobowości. Kiedyś to był kawałek ubrania, który mogliśmy zdjąć w każdej chwili, aż zorientowaliśmy się jak łatwo umarlibyśmy gdybyśmy go zdjęli. Dokładnie tak jak cyborg nie przetrwałby bez swoich sztucznych części.

 

 

Powrót Saturna jest pierwszym poważnym punktem kontrolnym naszego życia, w którym decydujemy o losie tej zbroi - nadal w niej chodzimy czy zrobimy coś z tą uwierającą sztuczną konstrukcją nas?

Wpływ przeszłych decyzji na teraźniejszość

Z moich obserwacji wynika, że ludzi wchodzących w swój Powrót Saturna można podzielić na dwie główne grupy tj. "mających" oraz "nie mających". Każda z nich będzie budować podstawy swojej przyszłości oraz zbierać plony tego co zasiali, choć na różne sposoby.

 

"Mającym" udało się znaleźć satysfakcjonujący sposób na wyrażanie siebie w sferze publicznej. Ta grupa często jest świadoma kierunku, w którym chce podążać i jest zadowolona z wykonywanej pracy. Ciężka praca, poświęcenie oraz dyscyplina tych osób będzie wynagrodzona np. poprzez dostanie awansu, zdobycie reputacji i szacunku w danej branży. Fizyczny aspekt życia ma tendencję do poprawiania się, jako że zaczynają zarabiać więcej i jest ich stać na więcej. Ich zmagania mogą dotyczyć uświadamiania sobie wpływu przyzwyczajeń i oczekiwań na ich życie. Często "mający" zdobędą opinię bycia tak "dobrym, profesjonalnym i utalentowanym", że społeczeństwo zacznie budować w swoim umyśle lepszą wersję ich samych. Ale w pewnym momencie życie zaczyna przygniatać tych "mających", nadwyrężając ich siły. Wtedy zdają sobie sprawę z własnej porażki (nie są tak "dobrzy" jak myśleli) i tego, jak bezużyteczni stali się w obliczu presji ze strony społeczeństwa i jej doskonalszej wizji. Czy cała ta praca była warta tego wysiłku?

 

 

"Nie mającym" nie udało się znaleźć odpowiedniego dla nich zawodu a do tego mają kłopot z ustabilizowaniem swojego życia zawodowego to tego stopnia, by być samodzielnym. Ta grupa w głównej mierze będzie skupiona na sianiu nasion zamiast na zbieraniu plonów. Tak naprawdę i oni zbiorą to co zasieli z powodu niedojrzałości czy pozwalania innym wieść życie zamiast nich. Ale życie różnie się układa i czasem nie mieli czasu/zdrowia by skupić się na pracy, bo musieli rozwiązywać inne problemy. Stworzenie fundamentów własnej przyszłości będzie trudnym zadaniem, ponieważ wewnętrzna presja to osiągnięcia czegoś namacalnego będzie wielka a wielu z nich będzie skłaniać się ku porzuceniu wszystkiego (nawet ich pasji) byleby tylko mieć co włożyć do garnka. Naturalną konsekwencją siania nasion i czekania aż roślina dojrzeje są czas, opóźnienia oraz blokady, niestety wiele z tych osób nie będzie mogło sobie pozwolić na to. A może jednak? W północnej półkuli, Koziorożec symbolizuje zimę oraz nieurodzajny grunt; sianie nasion w tych warunkach jest bardzo ciężkie ale nie niemożliwe

ukłucie nostalgii

Wszyscy wchodzący w swój Powrót Saturna będą zadawać sobie pytanie, choć nie zawsze głośno: Czy gdybym miał wybór, wybrałbym inaczej w życiu? Czy zrobiłbym to samo, tylko miał inne podejście do wszystkiego? Te dwa rodzaju pytań pokazują różnicę między "mającymi" a "nie mającymi".

 

 

Wielu ludzi, szczególnie milenijnych, już udowodniło swoją mądrość i dojrzałość, przez co mogą myśleć "Ale ja już jestem dojrzały, przecież musiałem przejść przez tyle przeciwności", ale Powrót Saturna to coś innego. Milenijni, ze swoim Uranem i Neptunem połączonymi z Saturnem, odkrywają zupełnie nowe znaczenie dorosłości. Może chodzić o narodziny dziecka, co daje nową perspektywę na to, czym tak naprawdę jest cierpliwość lub jak ważny był czas dla siebie. W innych przypadkach może chodzić o pozbycie się oczekiwań co do prostych odpowiedzi. Powrót Saturna pokazuje różnicę między "osobami posiadającymi x lat" a dorosłymi. Wiek nie przekłada się na doświadczenie, co widać pośród "x latków" pragnących by ludzie w ich otoczeniu, autorytety i przywódcy dali proste odpowiedzi na życiowe dylematy. Często zadowoli ich cokolwiek dostaną. Natomiast dorośli zaczynają więcej kwestionować, pytać "dlaczego, po co" odrzucając proste odpowiedzi. 

 

 

Wiele osób, w tym milenijnych, stanie naprzeciw presji społecznej/państwowej i próbom narzucenia tych "prostych rozwiązań", przez co proces ich dojrzewania stanie się bardziej ekstremalny i spolaryzowany (Saturn-Uran), a młodzi bardziej podzieleni niż poprzednie generacje. Niektórzy wybiorą tradycję, inni wycofają się z życia społecznego, bo nie umieją odnieść się do reszty.

"Milenijne Koziorożce" i Powrót Saturna

Okres Powrotu Saturna dla milenijnych ze stellum w Koziorożcu rozpoczyna się 21 grudnia 2017 r. (+/- dzień, w zależności od miejsca urodzenia), a kończy 18 grudnia 2020 r., przy czym w okresie od 23 marca do 1 lipca 2020 Saturn wejdzie na moment do znaku Wodnika (taki swoisty oddech wytchnienia dla milenijnych). Najbardziej intensywne okresy życia pokryją się z momentem koniunkcji Saturna na niebie z planetami milenijnym w Koziorożcu, szczególnie samym urodzeniowym Saturnem.

 

 

"Milenijny Koziorożec" jest silnie związany z tradycją i to na niej osoby te będą skupiać się najbardziej. Kiedyś dorosłość była utożsamiana z osiągnięciem samodzielności życiowej, której zwieńczeniem było poważne stanowisko, zobowiązania typu małżeństwo czy stworzenie rodziny. Ale obecność Urana i Neptuna z Saturnem sprawia, że przejście w dorosłość nie jest takie oczywiste i proste jak kontynuacja tradycyjnego modelu (Saturn w Koziorożcu). 

pobieranie przyszłości

Dzisiejsze społeczeństwo w dużej mierze opóźnia usamodzielnienie się, chociażby poświęcając sporo czasu na studia i naukę oraz osiągnięcie względnej stabilizacji zawodowej. A nawet po zdobyciu upragnionego dyplomu czy tytułu, sporo osób doświadcza dołującego poczucia niepewności co do ich życia, pomimo tak dużej inwestycji czasu we własny rozwój. Moim zdaniem milenijni z Saturnem w Koziorożcu zorientują się, że wszystkie te "tradycyjne zwieńczenia samodzielności" nie są tak wspaniałe jak myśleli. Wszystkie namacalne rzeczy w ogóle nie przynoszą satysfakcji a wręcz ograniczają ich życie. Dla przykładu większa ilość obowiązków zamyka im drogę do robienia tego, na co mają ochotę.

Milenijni będą rozczarowani dorosłością i wszystkim co sobą reprezentowała. Łatwo w takim stanie patrzeć na rówieśników, przeszłość oraz autorytety,  co jedynie wpędza w kompleksy spowodowane "ich własnym przestojem". Poczucie niegościnnej teraźniejszości skłania ich do działania w sposób chaotyczny mając jedynie krótką perspektywę przed sobą (Uran) oraz chwiejne i tymczasowe rozwiązania (Neptun). Wszystko to może pogłębić paraliż i poczucie impasu życiowego.

 

 

Powrót Saturna może wydawać się katorgą, ale jest wiele pozytywnych stron tego procesu. Te wszystkie niepowodzenia, niezrozumienia i zmagania milenijnych zaczną nabierać sensu. Życie przygotowywało ich do zdobycia umiejętności, dzięki którym sprostają wyzwaniom Powrotu Saturna i sianiu nasion w trudnych warunkach. Nagroda będzie ogromna - prowadzenie swojego życia świadomie, niezależnie od tego, ile głupot popełnili i jak bardzo zadręczali się nimi.

Powrót Saturna i tranzyty Plutona

Jest wiele niuansów w interpretacji znaczenia Powrotu Saturna, o których nie wspomniałem. Ten okres będzie kłaść nacisk nie tyle na znaczenie i potencjał stellum (z grubsza podobny dla każdego milenijnego), co na domenę życia, której będzie dotykać tj. posadowienie stellum w domu (sprawa indywidualna). Milenijni z niektórymi położeniami planet np. w 12-20o stopniach Ryb mogą doświadczyć Powrotu Saturna jako czegoś bardzo duchowego, pomimo wszechobecnego zdezorientowania. Poczucie zawieszenia może być do tego stopnia paraliżujące, że ci milenijni nie będą w stanie zaplanować swojej przyszłości. Jest mnóstwo podobnych sytuacji do tej, ale teraz chciałbym wspomnieć o pewnym konkretnym przypadku.

Pluton

Warto zaznaczyć, że dla milenijnych ze stellum w Koziorożcu urodzonych w latach 1990-1991 Powrót Saturna będzie ekstremalnym i raczej bolesnym doświadczeniem, bo związanym z usuwaniem wszystkich blokad i wewnętrznych schematów uniemożliwiających przepływ ich prawdziwej energii życiowej. Przyczyną takiej sytuacji będzie Powrót Saturna zbiegający się z tranzytem Plutona po Koziorożcu.

 

Wielu milenijnych będzie podchodzić do zmian z perspektywy walki o władzę, wręcz o własne przetrwanie. Postawa obronna będzie głównym sposobem reagowania, ponieważ milenijni będą czuli się zdominowani ... lub sami będą chcieli zdominować innym, aby pozbyć się ich z własnego życia. Saturn i Koziorożec są nieufni z natury a gdy dodamy do tego Plutona, pojawią się trudności z zaufaniem ogólnie ... szczególnie w zaufaniu życiu.

 

W swoim działaniu Pluton odczuwany jest jako niszczyciel wszystkiego, pozostawiając za sobą jedynie zgliszcza. Ci konkretni milenijni będą zmuszeni całkowicie oczyścić własne "pole zwane życiem" poprzez spalenie każdej rosnącej wcześnie rośliny, aby zrobić miejsce pod zasianie nowych nasion i uprawę innych roślin. W niektórych przypadkach to "pole" zostanie podpalone przez inne osoby/okoliczności i nie będzie już do czego wracać. Jedyną opcją będzie pójście przed siebie. W całym tym zniszczeniu trudno zobaczyć prawdziwe znaczenie Plutona tj. eliminacji wszystkiego co sztuczne w naszym życiu, aby zrobić miejsce dla naszego prawdziwego Ja. Ale tak jak wspominałem, nie ma prostych odpowiedzi.

 

W swoim najlepszym znaczeniu Powrót Saturna i Pluton prowadzą do podejmowania dojrzałych decyzji, które prowadzą do nagłych i spektakularnych przemian w życiu. W większości przypadków ten proces transformacji (nawet o 1800 stopni) wymaga czasu, a czekanie może być nieprzyjemne, wręcz nie do wytrzymania. Koziorożec ma tendencję do opierania się zmianom, ponieważ lubi komfort związany z przewidywalnością i stabilnością. Z tego powodu własne podejście do zniszczenia i zmian jest niezwykle ważne, aby móc sprostać strachowi/smutkowi wyłaniającym się z głębin naszego wewnętrznego świata.

Kilka porad dla milenijnych, od serca :-)

Pewnego razu napotkałem w internecie pewną wypowiedź, którą chciałbym przytoczyć w kontekście milenijnych (i nie tylko!).

 

Tak naprawdę jedyną rzeczą, która utrzymuje Was w miejscu, jest iluzja bezpieczeństwa (Neptun i Saturn), to taki racjonalny głos mówiący, że stabilność i przewidywalność jest niezbędna do uzyskania szczęśliwego życia. Ale życie nigdy nie ma żadnej siatki bezpieczeństwa. Nic nie pomoże Wam bardziej niż nasza własna wola i energia do działania dla własnej korzyści (Koziorożec). Te cechy stanowią katalizator, za pomocą którego właściwi ludzie pojawią się w Waszych życiach i pomagają Wam stworzyć w pełni wartościowe życie.

 

Jedną z pułapek znaku Koziorożca (i znaków ziemskich) jest zbytnie utożsamianie się z materialnych, "z tym co zewnętrzne". Praca, pieniądze, władza stają się miejscem przeznaczenia. Ale celem Koziorożca (szczególnie w przypadku milenijnych) nie jest miejsce przeznaczenia a kierunek podróży. Cel jest czymś co sprawia, że poruszasz się (gdziekolwiek), bo najważniejsze to nie być w bezruchu.

 

"Millenialny Koziorożcu", nie siedź w miejscu, próbując wymyślić w czym byłbyś mistrzem i co mógłbyś robić do końca swojego życia. Niewielu ludzi potrafi poprawnie zidentyfikować to. Zamiast tego, wybierz coś co wydaje się interesuje i po prostu spróbuj. Masz ambicję, aby być sławnym artystą? Zacznij od rysowania, eksperymentuj z technikami, próbuj i pracuj nad tym a z czasem zorientujesz się, że choć zajmujesz się czymś innym niż myślałeś, to będziesz korzystać ze wszystkich nabytych umiejętności w sposób, którego sobie nie wyobrażałeś (Uran). 

 

Czasem coś się nie uda, czasem coś ci się nie spodoba. I nic nie szkodzi, to normalne. Nie czuj się źle zmieniając zdanie, niezależnie czy robiłeś coś przez godzinę czy wiele lat. Spróbuj czegoś innego co cię interesuje i motywuje do ruchu, bo ruch to jedyne czego potrzebujesz.

 

Na zakończenie serii o milenijnych cytat z Osho o odpowiedzialności:

 

"Bóg, los, przeznaczenie - to są tylko nieprawdziwe słowa, bełkot i nic poza tym. Odrzuć je całkowicie, ponieważ odrzucenie ich sprawi, że staniesz się samodzielną osobą, całkowicie odpowiedzialną za swoje czyny. I dopóki nie weźmiesz odpowiedzialności za swoje działania, nigdy nie staniesz się silny, nigdy niezależny, nigdy nie odczujesz smaku wolności. Możesz być wolnym. Ale ceną tego jest zaakceptowanie odpowiedzialności w pewnym jej znaczeniu."