Pokolenie Milenijne - typ Strzelca, Koziorożca i Wodnika

Uran i Neptun przechodziły razem przez trzy znaki zodiaku - od Strzelca, poprzez Koziorożca aż do Wodnika. Sam ten fakt sugeruje, że proces rewolucjonizowania społeczeństwa przebiega przez co najmniej trzy podstawowe etapy; to właśnie w charakterystyce tych trzech znaków znajdują się wskazówki co tego, jaki jest cel podróży świadomościowej milenijnych. 

 

Pokolenie milenijne ma za zadanie wnieść w społeczeństwo pewną świadomość wspólnoty, ale przejście Urana-Neptuna przez trzy znaki pokazuje, że milenijni dzielą się na grupy, które patrzą na rzeczywistość w odmienny sposób a także inaczej rozumieją rozwój. Te różnice diametralnie zmieniają nie tylko odbiór milenijnych, ale też pokazują różnorodność obecną w całym pokoleniu. Tak jak Uran i Neptun (symbole milenijnych) mogą mieć problemy ze znalezieniem wspólnej płaszczyzny porozumienia, tak i poszczególne grupy milenijnych mogą nie widzieć wzajemnych podobieństw i wspólnej misji. 

 

Oto proponowany przeze mnie podział milenijnych na trzy podstawowe typy. Dodam jedynie, że swoje wnioski opieram na własnych obserwacjach oraz intuicyjnym wglądzie.

 

Wszystkie wykorzystane przeze mnie motta dla znaków zodiaku pochodzą z książki Bil Tierney "All Around the Zodiac: Exploring Astrology's Twelve Signs"; motta są tak wspaniale dobrane, że aż musiałem je zacytować. A książkę gorąco polecam wszystkim, którzy chcą spojrzeć holistycznie na zodiak; czyta się lekko i przyjemnie!

Milenijni typu Strzelec (1981-1988)

Motto "Wierzę, że wszyscy jesteśmy tutaj, aby zrobić coś Dobrego!" 

Strzelec

W Strzelcu wszystkie pomysły i możliwości osiągają szczyty. Znak ten oznacza obfitość w wizję i idee oraz hojne dzielenie się nimi z każdym, kto tego potrzebuje. Osoby z silnie podkreślonym Strzelcem zawsze myślą w kategoriach zdobywania i poszerzania, a nie strat i zawężania, dzięki czemu wiele z nich przyciąga w swoją stronę sponsorów, korzystne okoliczności i szczęśliwe zrządzenia losu. 

 

W czasie pobytu Urana-Neptuna w Strzelcu, zmiany społeczne (w szczególności wejście technologii w codzienne życie człowieka) były przez wielu ludzi powitane z radością i optymizmem, tak jak wita się słońce w sobotni poranek :-). Skąd optymizm? No bo dzięki tym wspaniałym urządzeniom możliwe będzie zanurzenie się w sprawach świata i rozwinięcie ludzkiego potencjału w skali nie lokalnej, ale światowej. Przy Strzelcu w pierwszej kolejności zauważane są niezwykle możliwości oraz potencjał! Wreszcie będzie można wznieść się ponad to co konwencjonalne i znajome, w kierunku szerszej wizji świata. Teraz ludzie, niezależnie od kultury i miejsca pobytu, będą mogli np. rozmawiać i wymieniać się przeżyciami.

Milenijni typu Strzelca wchłonęli tę atmosferę optymizmu, przez co w ich motywacjach społecznych znajdujemy chęć odkrywania, uczenia się i nauczania o różnorodności społeczeństwa wraz ze swoimi tradycjami, wierzeniami (religijnymi/duchowymi) i wartościami. Poznawanie tych wszystkich ludzi za pomocą technologii to tak naprawdę rozgrzewka przed wejściem w kontakt z czymś szerszym - bogactwem i kreatywnością człowieka.

 

O Strzelcu mówi się, że oznacza dalekie podróże, które można rozumieć dosłownie (np. rozpowszechnienie lotów samolotowych), ale też w przenośni. Daleka podróż oznacza dalszą (wyższą) świadomość, a nic nie inspiruje i poszerza świadomość bardziej niż ruch związany z podróżą. To właśnie "Strzelcowi milenijni" będą najbardziej ze wszystkich milenijnych skłonni do odkrywania świata i wychodzenia ze strefy własnego komfortu. Wszystko po to, aby móc pod koniec życia stwierdzić z całą pewnością, że Żyli i niczego nie żałują.

 

Dla tego typu milenijnych technologia stała się narzędziem, pozwalającym wypełnić tej generacji jej wielką i ważną misję - szerzenie świadomości społecznej, poszukiwanie (a potem nauczanie) sensu życia oraz przysłużenie się ludzkości. Z tego względu technologia jest określana nie przez to, co oferuje, a co może zaoferować (co z pewnością zrobi w przyszłości, prawda?).

 

To właśnie to "życzeniowe podejście" wiąże się z odczuwaną przez milenijnym "sztucznością technologii". Pokładanie bardzo wysokich nadziei nie zawsze wystarcza, aby życzenia co do rzeczywistego kierunku rozwoju technologicznego spełniły się. Znak Strzelca ma to do siebie, że mocno skupia się na wizji, co jest równoważne z oddalaniem się od tego, co jest tuż przed oczami - tych najbardziej przyziemnych spraw. Uran i Neptun w Strzelcu sprawiają, że milenijni podświadomie odczuwają, że najbardziej istotne sprawy są gdzieś tam, poza zasięgiem zmysłów człowieka.

 

Jednym z głównych celów millenialnych typu Strzelec jest uświadamianie, jak ważne są dalekich podróże świadomościowe dla rozwoju społecznego. Umiejętności odpowiedniego przekazu i inspirowania innych ideą wzniosłego życia będzie głównym talentem i potrzebą tej grupy milenijnych. W swoich działaniach ci milenijni będą pokazywać dobre strony czy to technologii czy ich pomysłów, inspirując innych, aby nie bali się własnego potencjału i sięgali wysoko. Strzelec wie, że w życiu nie są ważne drobne utarczki czy dylematy w stylu "Czy mam kupić niebieskie czy czarne porshe?" a pomoc i inspiracja dla innych ... no i Życie, całym sobą.

 

Strzelec promuje wiarę, chce podnosić innych na duchu oraz pokazywać Prawdę, którą sam odczuwa. Ze wszystkich milenijnych typ Strzelca będą najbardziej skupieniu na poszukiwaniu ostatecznej Prawdy, zadając pytania takie jak "O co chodzi w życiu? Jaki jest jego sens?".

 

 

Strzelec ma to do siebie, że jest osobiście zaangażowany we własne poszukiwania (Strzelec to w końcu żywioł Ognia), w dużej części szukając potwierdzenia własnych przeczuć, którą mogą (ale nie muszą) być bliskie tej Prawdzie. Z tego względu tendencją tych milenijnych będą kazania i szczerze przekonanie, że "Wszyscy mogą znaleźć sens - wystarczy, że mi uwierzą!". Ale nawet jeśli milenijni typu Strzelca za bardzo skupią się na sobie (lub się pomylą), nadal są szczodrzy i dobrze życzą innym.

Milenijni typu Koziorożec (1988-1998)

 

Motto "Życie każe mi czekać - ale jestem tego warty!" 

Koziorożec

W Koziorożcu kończy się czas wzniosłych marzeń i pięknych pomysłów, a nadchodzi moment wzięcia się do rzeczywistej pracy tam wszystkimi tymi ideami. W tym znaku potencjał i nastawienie na przyszłość jest zbyt wygórowaną prośbą, ponieważ nie można patrzeć w przyszłość wpierw nie stojąc twardo na ziemi. Tak jak Strzelec mówił o obfitości, tak Koziorożec zwraca głównie uwagę na wykorzystanie jedynie tych wizji, które realnie mają szansę na funkcjonowanie.

 

 

W czasie pobytu Urana-Neptuna w Koziorożcu zmiany społeczne (w szczególności wejście technologii w codzienne życie człowieka) są przyjmowane z chłodem i rezerwą. Wizje i obietnice poprzedników, mówiące o świecie bez granic i lepszym/pełniejszym życiu, okazują się odbiegać od rzeczywistości. Technologia i możliwość doświadczenia innych kultur tak naprawdę nie zmieniły ludzkiego charakteru; technika zamiast wznieść coś wspaniałego dla ludzkości, okazała się być bardziej ograniczająca niż przewidywano. Zmiana codzienności na skutek technologii nie polepsza jakości życia pod względem duchowym, a jedynie materialnym; możliwość połączenia się z innymi ludźmi jest zastąpiona przez sztuczny kontakt. Więcej technologii powoduje, że więcej jest pracy i obowiązków, bo przecież przemysł i gospodarka otwierają się na konsumenta światowego.

Milenijni typu Koziorożca wchłonęli tę atmosferę nieufności i sceptycyzmu, przez co w ich prywatnych historiach znajduje się najwięcej rozczarowań ze wszystkich typów. Tak jak ludność rozczarowywała się lotnymi ideałami z okresu Urana-Neptuna w Strzelcu, tak i milenijni urodzonych w latach 1988-1998 cechuje pewna zakorzenione gorycz związana z porażką (w doprowadzeniu ideałów do życia). Milenijni typu Koziorożca nadal czują się milenijnymi i chcą rozwijać siebie na płaszczyźnie społecznej, ale ten typ nie ma być symbolem bujnego rozwoju (to rola Strzelca), ale symbolem otrząśnięcia się i ujrzenia rzeczywistości. Koziorożec jest świadomy wagi wspaniałych wizji, ale może jedynie wprowadzić w życie te pomysły, które z perspektywy czasu okażą się trwałe czy posiadające praktyczną wartość.

 

Jaka jest ta rzeczywistość? Milenijni typu Koziorożca widzą ją jako opierającą się w dużej mierze na tradycjach kultywowanych przez starsze generacje oraz autorytety. Problemem (według milenijnych) jest to, że wielu ludzi nie pociągnęła wizja "czegoś szerszego", przez co społeczeństwo nie dokonało potrzebnych zmian, aby móc wznieść się wyżej. Ludzie pozostali przy swoich nawykach, starając się żyć dalej tak jak żyli, nawet jeśli technologia zmieniła reguły gry. Milenijni typu Koziorożca mocno odczuwają, że tradycja jedynie przytłacza rozwój, który ich zdaniem powinien był się zadziać. Z tego względu każdy milenijny staje przed dylematem: porzucić wizję i wybrać to, co znajome, czy może inwestować w siebie, aby pomóc społeczeństwu? Ten wybór jest bardzo ciężki, ponieważ tradycja jest tym, co Koziorożec lubi - namacalną strukturą, która przetrwała przez lata i ma wsparcie od autorytetów. Natomiast ta szersza wizja społeczeństwa jest dość niejasna (Neptun) i niepewna.

 

Koziorożec, jako znak zodiaku, nie lubi tracić czasu i trwonić energii w pościgu za nieosiągalnymi ideałami. W przeciwieństwie do swoich kolegów i koleżanek ze Strzelca, może wydawać się zgorzkniałym nadzorcą z batem w ręku. Ale Koziorożcu zależy na tym, aby wszystkie idee i wizje miały prawdziwe znaczenie i posłużyły społeczeństwu na lata. Milenijni typu Strzelec lubią i poszukują uznania, ale typ Koziorożca nie tyle poszukuje sławy i blasku, co odczucia, że społeczeństwo uznaje jego wkład i wysiłki w szerszy rozwój społeczeństwa w danej dziedzinie życia. 

 

Celem milenijnych typu Koziorożec jest podjęcie się, niczym kozica górska, wspinaczki po górach, aby pewnego dnia dotrzeć do samego szczytu i udowodnić wszystkim, że zdobyli określone umiejętności i wiedzą, co mówią. Jakie inne miejsce jest odpowiednie dla zaprezentowania mistrzostwa niż sam szczyt góry, widoczny przez wszystkich? Wspinaczka górska to jednak trudna i czasochłonna przeprawa, wymagająca wytrwałości i mocnego stąpania po ziemi - to wszystko sprawia, że milenijni odczuwają proces własnego społecznego rozwoju jako coś przeciągającego się w czasie, chwilami wręcz nienadchodzącego. Inną cechą "milenijnych Koziorożców" jest przeświadczenie, że w życiu nic nie ma za darmo, a to co najlepsze musi być wypracowane, najlepiej wśród potu i łez. 

 

Życie każe tym milenijnym czekać, ucząc przy tym, jak nie angażować się w zmiany społeczne zbyt szybko oraz jak ważna jest dojrzałość charakteru i umiejętności wypracowane na przestrzeni lat. Ten typ milenijnych będzie gromadzić doświadczenia i pracować nad sobą, aż nadejdzie czas pokazania światu, na co ich stać.

Milenijni typu Wodnik (1998-2003)

 

Motto "Czasem czuję się jak piąte koło u wozu, który jest samolotem" 

Wodnik

W Wodniku nie ma miejsca na wszystkie sztuczne i sztywne konstrukcje społeczeństwa; znak ten stawia na dialog ze społeczeństwem i chce mu się przysłużyć poprzez promowanie indywidualności jako jednej z największych wartości człowieka. Wodnik będzie starał się walczyć o prawa dla wszystkich ludzi do bycia Sobą, tak jak mówi im to ich charakter, zamiast ślepo podążać za trendami i wartościami promowanymi przez system i mainstream.

 

W czasie pobytu Urana-Neptuna w Wodniku, zmiany społeczne (w szczególności wejście technologii w codzienne życie człowieka) już nastąpiły i zostały w pełni zintegrowane z realnymi potrzebami ludzi. Strzelec oznaczał wspaniałe pomysły, które zostały odsiewane w Koziorożcu, aby nabrać odpowiedniej formy. Natomiast w Wodniku przychodzi czas wyrwania się z wcześniej ustalonych zasad oraz struktur i rozpoczęcia eksperymentowania. Zresztą nikt nie powiedział, że wcześniej ustalone reguły są doskonałe, prawda? Chęć ujednolicenia i uschematyzowania wszystkich tych wizji o świecie i technologii (szczególnie rękami autorytetów) mogła spowodować, że najważniejsze przesłania ideałów uległy zapomnieniu. Teraz nadchodzi czas, aby dać ludziom wolność i swobodę wyboru, aby sami mogli wybrać co oni uważają za ważne i jak chcą żyć swoim życiem. 

Milenijni typu Wodnik wchłonęli tę atmosferę rewolucji i dla nich technologia stanowi już chleb powszedni. Ten typ nie pamięta, jak się żyło bez udogodnień w postaci komórki czy internetu. Właściwie przedmioty typu komputer były tak powszednie w tym czasie, że wielu milenijnych będzie głównie szukać (według nich, doświadczać) "szerszej wizji" przy pomocy technologii tj. internetu. Jest dość spora różnica pomiędzy milenijnymi Wodnikami a Strzelcami i Koziorożcami, ponieważ ci ostatni pamiętają jeszcze inne czasy a przez to łatwiej im zobaczyć kiedy technika zawodzi. Z drugiej strony Strzelce i Koziorożce oraz ich przeszłe doświadczenia mogą stanowić ograniczenie przed pełnym wykorzystaniem technologii dla dobra społeczeństwa, myśląc że pewne rzeczy trzeba robić na inne sposoby niż w świecie on-line. Typ Wodnika może stać się pionierem, pozwalając technologii pomóc człowiekowi na sposoby, które nikomu nie przychodziły do głowy. Pytanie, czy technologia rozwinie czy ogłupi ludzi?

 

Przejście z Koziorożca do Wodnika oznacza znaczą zmianę w sposobie relacji do społeczeństwa. W Koziorożcu podchodzono do komunikacji poprzez technologie dość sceptycznie i konserwatywnie, ale to dlatego, że ten typ był pod silnym wpływem tradycji. Natomiast Wodnik jest bardziej zwariowany, wręcz żywi się tym, co dziwne i egzotyczne. Przez te wszystkie "nietypowe cechy charakteru" milenijne Wodniki mogą być uznane za dziwaków, przez co być traktowane w społeczeństwie mniej poważnie. Całe szczęście, że Wodnika cechuje pewniej obiektywizm, rzadko pozwalający aby emocje (spowodowane krytyką innych) wpłynęły na większa wizję, która nie jest dziwna a jedynie wyprzedza czas. 

 

Znajdą się też typy milenijnych Wodników bardziej konserwatywnych niż progresywnych w swoim usposobieniu (oprócz Urana, znakiem Wodnika włada też Saturn). Ci bardziej konserwatywni nadal będą adwokatami postępu, choć w swoich działaniach będą bardziej ostrożni, mając wewnętrznie przekonanie, że radykalne zmiany mogą wywrócić wszystko do góry nogami i wywołać chaos. 

 

Uważam, że millenialni typu Wodnik okażą się dość spolaryzowaną grupą. Jedni będą bardzo otwarci na człowieka i jego indywidualność, głosząc wolność wyboru. Natomiast drudzy będą starać się znaleźć miejsce dla tradycji w nowoczesnym świecie (i w ten sposób ulepszając świat) albo ubrać tradycyjne wartości w bardziej nowoczesne opakowanie. 

 

Technologia, w tym internet, umożliwia komunikację pośrednią, co pasuje Wodnikowi, który lubi mieć wiele przyjaciół z różnych (dziwnych) stron i dalekich miejsc. Wodnik ma tendencje do utrzymywania znajomości na poziomie intelektualnym, tj. nie przywiązując do nich za bardzo emocjonalnie, bo to zwyczajnie męczące i czasem w ogóle nie pozwala cieszyć się kontaktami towarzyskimi. Jednym z problemów milenijnych typu Wodnik będzie przykładanie dużej wagi do utrzymywania kontaktów jedynie poprzez social media (tj. technologię), na czym może ucierpieć "szerszy kontakt" z człowiekiem w postaci bezpośrednich spotkań. 

 

Jest jeszcze za wcześnie, aby opisywać w bardziej szczegółowy sposób rozwój millenialnych typu Wodnik. W momencie pisania tego artykułu (2017 r.), wielu z nich ma średnio 20 lat i dopiero wchodzi ze swoimi umiejętnościami w życie społeczne. Nawet teraz można zaobserwować, że osoby te zupełnie inaczej podchodzą do tego, jak powinno się pracować, zarabiać na życie czy zachowywać. Internet staje się nawet nie tyle alternatywną rzeczywistością, co kolejną, równorzędną rzeczywistością do tego, co ma się przed oczami. Dla starszych generacji te "Wodniki" będą wydawać się kosmitami ze swoimi wartościami wyniesionymi z internetu (gdzie już od dzieciństwa doświadczyli różnorodności kulturowej) czy wewnętrznym przeświadczeniem o tym, że w życiu chodzi o "coś więcej".

 

Czy milenijne Wodniki okażą się zakładnikami aplikacji w telefonach i dotykowych ekranów czy zrewolucjonizują sposób, w jaki ludzkość rozumienie siebie i swoje miejsce w świecie? A może i to, i to?

Podsumowanie

Cykl Urana-Neptuna przez Strzelca, Koziorożca i Wodnika pokazuje, że jednym z głównych celów Pokolenia Milenijnego będzie pokazanie wizji społeczeństwa otwartego i różnorodnego, które nie istnieje tylko w marzeniach idealistów, ale jest czymś prawdziwym i możliwym do osiągnięcia. 

 

W skali indywidualnej, milenijni będą musieli przejść drogę związaną z odkryciem w sobie potrzeb związanych z głębszym i szerszym życiem (Strzelec) niż to, co przekazały mu poprzednie pokolenia. Kiedy to uda się osiągnąć, przyjdzie moment zmian i przestawienia się na taki sposób życia, który będzie w rzeczywistości odpowiadać wszystkim wspaniałym pomysłom (Koziorożec). Czasem nie uda się wszystkiego wprowadzić w życie, ale własnych osiągnięć i umiejętności nikt milenijnym nie zabierze. Następnie nadejdzie moment powrotu do wypracowanych wartości i zastanowieniu się, czy wcześniejsze przeszkody rzeczywiście są takie niemożliwe do przekroczenia. Stopniowo w milenijnych będzie rodzić się chęć zrewolucjonizowania swojego postępowania i korzystając z nieznanych wcześniej metod, żyć życiem w zgodzie ze sobą (Wodnik). 

A kiedy inni zobaczą, że można przetrwać w dżungli życia będąc sobą (indywidualnością), będą czuć się zainspirowani i może sami spróbują żyć pełniejszym życiem.

Uwagi techniczne

Podawane przeze mnie lata dla poszczególnych typów milenijnych są orientacyjne. Dla dokładności podam, że wspólna obecność Urana i Neptuna w Strzelcu trwa od 18 lutego 1981 do 19 stycznia 1984 oraz od 24 czerwca 1984 do 21 listopada 1984. Możecie zapytać dlatego w takim razie milenijnych typu Strzelec umieściłem na lata 1981-1988? Skąd taka dziura w czasie i gdzie się podziały pozostałe 4 lata?

 

Dla uproszczenia pominąłem zagadnienie związane z tzw. przejściowymi milenijnymi, którzy mają Urana i Neptuna krótkotrwałe w dwóch znakach (co wynika z retrogradacji planet). Dla przykładu osoby urodzone od 20 stycznia 184 do 23 czerwca 1984 należą do przejściowych milenijnych z Uranem w Strzelcu oraz Neptunem w Koziorożcu.

 

Horoskopy przejściowych milenijnych interpretuje się trochę inaczej - jeżeli znajdzie się kilka osób zainteresowanych tym zagadnieniem, piszcie do mnie a wrócę do tego tematu :-)

 

Tak czy inaczej, przejściowych milenijnych zaliczyłem do milenijnych typu Strzelca - tak podpowiada mi intuicja. Czy to słuszny podział? Nie wiem, dla każdego do własnej oceny. Milenijni typu Koziorożca i Wodnika tak samo mają okresy przejściowe.

 

Okresy przejściowe dla typu Strzelca:

a) 22 listopada 1984 - 15 luty 1988

b) 28 maj 1988 - 2 grudzień 1988

 

Wspólna obecność Urana i Neptuna w Koziorożcu trwa od 16 lutego 1988 do 27 maja 1988; od 3 grudnia 1988 do 1 kwietnia 1995; od 10 czerwca 1995 do 12 stycznia 1996.

 

Okresy przejściowe dla typu Koziorożca:

a) 2 kwiecień 1995 - 9 czerwiec 1995

b) 13 styczeń 1996 - 29 styczeń 1998

 

Wspólna obecność Urana i Neptuna w Wodniku trwa od 30 stycznia 1998 do 23 sierpnia 1998; od 29 listopada 1998 do 10 marca 2003; od 16 września 2003 do 30 grudnia 2003.

 

Okresy przejściowe dla typu Wodnika:

a) 24 sierpnia 1998 - 28 listopad 1998

b) 11 marca 2003 - 15 wrzesień 2003

 

Milenijni typu Strzelca - charakterystyka i interpretacja

Źródło: astrodatabank; http://www.astro.com/astro-databank/Santo,_Audrey

Audrey Marie Santo, zwana również Małą Audrey, była określana mianem cudotwórczyni, której to niezwykle zdolności miały pojawić się po ciężkich uszkodzeniach mózgu. 

 

9 sierpnia 1987 r., trzy letnia Audrey bawiła się ze swoim rok starszym bratem Stephenem na podwórku. W pewnym momencie matka zorientowała się, że Stephen przyszedł do domu bez swojej siostry, dlatego wyszła na zewnątrz w poszukiwaniu córki. Udało jej się znaleźć Audrey w basenie, z twarzą zwróconą do wody. Matka wyłowiła i zawiozła Audrey do szpitala, gdzie przyjęto ją na oddział intensywnej terapii. Dziewczynce udało się przeżyć, pomimo zapadnięcia w śpiączkę przez około trzy tygodnie, ale poważne uszkodzenia mózgu sprawdziły, że Audrey stała się niema oraz sparaliżowana. Rodzina zdecydowała, aby Audrey pozostała przewieziona do domu, gdzie została otoczona katolickimi obrazkami i posążkami wraz z opiekuńczą (i bardzo religijną) matką oraz pielęgniarkami.

 

Rok po wypadku matka zabrała sparaliżowaną Audrey do Medjugorje - częstego miejsca pielgrzymek katolickich, gdzie Maryja Dziewica objawiała się cykliczne kilku miejscowym katolikom. Matka uważała, że ta podróż przyczyni się do uzdrowienia dziewczynki. Na miejscu, mała Audrey miała doświadczyć jednego z objawień, odzyskać część świadomości i ustalić z Maryją, że od teraz stanie się "ofiarną duszą" tj. będzie przyjmować cierpienie innych.

 

Od czasu powrotu z Medjugorje, w sypialni dziewczynki miały dziać się cuda np. krwawiące posążki Jezusa Chrystusa, religijne ikony ociekające krwią i olejem, spontanicznie pojawiająca się krew na Komunii Świętej, wizerunki Matki Świętej a nawet (jak twierdzi matka i pielęgniarki) stygmaty na rękach dziewczynki. Bardzo często miały mieć miejsce cudowne uzdrowienia osób modlących się przy dziewczynce lub osób, w których intencji modlono się. 

 

Audrey zmarła 14 kwietnia 2007 r. w powodu niewydolności sercowo-oddechowej. Kościół katolicki zbadał sprawę cudów i nie potwierdził żadnego z nich. Ale to nie zmieniło opinii wszystkich wokół co do zdolności dziewczynki - ci ludzie byli przekonani o prawdziwości zmian w ich życiu i polepszeniu zdrowia po wizytach u Audrey.

Czas nieznany

Zanim przejdę do rozpatrywania Audrey Santo pod kątem pokolenia milenijnego, chciałbym zatrzymać się chwilę przy analizie astrologicznej najważniejszych wydarzeń w życiu Audrey. Kiedy patrzymy na tranzyty na czas wypadku, w oczy rzuca się silne oddziaływanie planetarne na 4 dom horoskopu, który związany jest m.in. z domem i poczuciem bezpieczeństwa. Tranzytujący Saturn robi koniunkcję do IC a jednocześnie tranzytujący Uran jest w koniunkcji z Jowiszem, władcą 4 domu. Wszystko to sprawia, że okoliczności związane z domem i rodziną (4 dom) ulegną całkowitego wywróceniu do góry nogami (Uran) i jak się później okaże, religia (Jowisz) będzie bardzo mocna związana z wizerunkiem dziewczynki, jako że ludzie będą przychodzić i modlić się w pobliżu domu Audrey. Właściwie to cała jej sypialnia (4 dom) stała się miejscem kultu religijnego! 

 

Niestety, Saturn okazał się symbolem nieszczęścia i sama Audrey (poprzez zabawę w domu) została całkowicie uziemiona - sparaliżowana fizycznie z niemożliwością do komunikacji. Audrey przeżywa wypadek, czego oznaką może być tranzytujący Jowisz w sekstylu do Księżyca, pokazujący wsparcie innych (w tym rodziny), szczęście oraz pewną siłę wewnętrzną i instynkt (Księżyc) do przetrwania. 

 

Podróż do Medjugorje zbiegła się w czasie z tranzytującym Saturnem i Uranem (jedną z planet milenijnych) tworzących jednocześnie koniunkcję ze Słońcem i Neptunem Audrey w 27-28 stopni Strzelca.

Tranzyty Saturna i Urana mogły rozegrać się na wiele sposobów związanych z różnym znaczeniem 4 domu, w żadnym razie nie sugerując czegoś tak drastycznego jak trwały paraliż. Dodatkowe wskazówki co do okoliczności wypadku znajdujemy w progresjach Audrey na tamten okres (progresje stanowią pewne tło i podstawę do tego, jak tranzyty będą odbierane). 

 

W czasie wypadku, progresywny Księżyc Audrey wszedł do 12 domu, co kieruje interpretacje w kierunku wycofania się dziewczynki z życia, uniemożliwiając lub mocno ograniczając sposób wyrażania siebie (progresywny Księżyc we Lwie). Najciekawszy jest jednak sytuacja progresywnego Merkurego, który krótko po urodzeniu wszedł w retrogradację (tj. pozornie zaczął poruszać się ruchem wstecznym), tworząc ponowny aspekt ze sobą (urodzeniowym Merkurym). Merkury jest władcą Ascendentu, związany ze sposobem wyrażania się oraz pewną witalnością. W życiu Audrey Santo nastąpił nowy rozdział, który wpłynął na to, w jaki sposób jej osobowość (władca Ascendentu) kontaktowania i komunikowała się (Merkury) z otoczeniem - po zebraniu tych informacji i połączeniu ich z tranzytami widzimy potencjał związany z przerażającymi doświadczeniami. 

 

Merkury to także władca 10 domu, dlatego wypadek nie był jedynie "urazem fizycznym i zagrożeniem zdrowia", ale wydarzeniem całkowicie zmieniającym to, jak Audrey była widziana przez społeczeństwo (10 dom) do końca swego życia.

Audrey Santo, milenijny typu Strzelca, wyrażała siebie zgodnie z bardziej duchową naturą znaku Strzelca. Dziewczyna szerzyła idee "szerszego życia" poprzez religię, dodawanie sił i inspirowanie innych. Oczywiście nie można obiektywnie ocenić, czy cuda Audrey naprawdę miały miejsce, ale tak naprawdę ma to małe znaczenie. Bycie milenijnym nie jest mierzone wielkością indywidualnego potencjału (choć Audrey była wyjątkowa, biorąc pod uwagę jej stan), ale tym, jak oddziałuje się na społeczeństwo. Nie można zaprzeczyć, że setki ludzi przychodziło pod dom rodziny Santo w poszukiwaniu ukojenia. Niektórzy nawet twierdzą, że doświadczyli cudownego uzdrowienia.

 

Audrey stanowiła symbol wiary i siły, który dawał ludziom nadzieję (Strzelec) i pozwalał doświadczyć czegoś "szerszego", czegoś nie z tej ziemi (cuda). Jestem pewien, że mnóstwo ludzi umocniło swoją wiarę i poszerzyło świadomość właśnie poprzez kontakt z Audrey, czy poprzez choćby usłyszenie o jej historii.

 

Milenijni są symbolem walki pomiędzy tradycją a indywidualnością i tak też stało się w przypadku Audrey, choć w sposób pośredni. Matka Audrey wielokrotnie wchodziła w spór z lekarzami czy badaczami (tradycyjne podejście), którzy wyrażali wysoki sceptycyzm co do umiejętności Audrey. Jednak matka stawała twardo na swoim, wierząc w kontakt córki z Bogiem. Nawet sam kościół katolicki nie potwierdził prawdziwości cudów, krytykując matkę Audrey za korzystanie z XVIII wiecznego określenia "dusza ofiarna", które obecnie nie jest wykorzystywane w kościele. Tego typu podejście kościoła musiało być dla wielu wierzących poważnym ciosem, zmuszającym do zastanowienia się nad wiarygodnością autorytetów.

 

 

Czy tradycja jest rzeczywiście dostosowana do obecnych czasów, niecodziennych zjawisk? A może dziewczynka została po prostu wykorzystana w celu oszukania rzeszy ludzi i zmuszenia ich, aby zaczęli wierzyć w Boga (sztuczne szerzenie "szerszych" idei)? Milenijni będą sami sobie zadawać te pytania, ale też prowokować innych do tych samych pytań! Coraz więcej ludzi poszukuje sensu oraz głębokich doświadczeń duchowych, a milenijni mogą im to zapewnić dzięki życiu zgodnie z ideałami, oszustwu albo stając się narzędziami oszustwa. Ludzie jakoś tak gromadzą się wokół energii Strzelca w poszukiwaniu nauki; to na tych milenijnych będzie spoczywać odpowiedzialność by być wystarczająco uziemionym, aby nie stać się ofiarą manipulacji i oszustw, których fałszywe ideały mogą być przekazane większej grupie ludzi niż tylko samym milenijnym.

mała dziewczynka

Audrey Santo miała wypadek, który uniemożliwił jej normalne, tradycyjne funkcjonowanie. Jednak dzięki temu zdarzeniu Audrey i ludzie wokół niej mogli doświadczyć czegoś rewolucjonizującego, czegoś co dało im sens i wiarę w szersze ideały. Moim zdaniem milenijni mogą nauczyć się od Małej Audrey tego, że wcale nie potrzeba wielkich osiągnięć, aby móc zrealizować swój potencjał. Czasem wystarczy po prostu ... być sobą, tą wyjątkową indywidualnością, za sprawą której świat staje się lepszym miejscem.

 

 

Uważam, że całe życie Audrey było mocno związane z wyrażaniem potencjału millenialnych. Nie każdy millenialny będzie poświęcał tak dużą część życia aby wykorzystać swój potencjał; Audrey jest wyjątkowa, ponieważ wiele bardzo osobistych elementów horoskopu (m.in. Słońce i Księżyc i dodatkowo Jowisz) było mocno związanych z planetami milenijnych - Uranem i Neptunem. Milenijni o tego typu charakterze będą (chcąc czy nie chcąc) czuć się zmuszeni do wyrażania przesłania swojego pokolenia.

Źródła:

 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Audrey_Santo

Źródło: astrodatabank; http://www.astro.com/astro-databank/Harris,_Calvin

Adam Richard Wiles, powszechnie znany pod pseudonimem Calvin Harris, jest producentem muzycznym, DJem, wokalistą oraz twórcą piosenek. Trzy lata z rzędu (2013-2015) znajdował się na szczycie listy Forbesa jako najlepiej zarabiający DJ na świecie. Swój debiutancki album (I Created Disco) wydał w 2007 r., od razu podbijając brytyjskie listy przebojów, ale międzynarodową karierę rozpoczął dopiero w 2012 r. swoim trzecim studyjnym albumem 18 Months, osiągając 19 miejsce na amerykańskim Bilboard 200 (ranking 200 najbardziej popularnych albumów muzycznych w USA, tworzony na podstawie ilości sprzedanych albumów). A wszystkie 8 singli tego albumu osiągnęło miejsce w TOP10 brytyjskich rankingów dla najlepszych singli.

 

Po poznaniu tak inspirującego milenijnego, czas odrobinę zejść na ziemię. Krąg zainteresowań wielu milenijnych będzie ograniczał się do często do przyziemnych spraw takich jak rozterki emocjonalne, problemy z upierdliwym szefem czy ... związkami z innymi ludźmi.

 

 

Tak jak Audrey Santo była przykładem millenialnego typu Strzelec, posiadając dodatkowe planety w połączeniu z Uranem-Neptunem, tak i Calvin Harris ma Wenus oraz Jowisza w aspektach z Uranem-Neptunem w 5 domu horoskopu. Tak duża koncentracja energetyczna z pewnością sprawi, że spora część życia Harris'a będzie polegać na wyrażaniu cech typowych dla milenijnych.

sztuka malarstwo

Milenijni z Uranem-Neptunem w 5 domu zawsze będą dążyć do znalezienia odpowiedniego medium pozwalającego na przekazanie tego, co w ich duszy gra. Ludzie z silnym 5 domem ogólnie potrzebują twórczo wyrażać siebie, a wszystkie produkty twórczości muszą mieć osobiste znaczenie. Ci ludzie poszukując czegoś, z czym mogą się zidentyfikować i właśnie z tego powodu tak często decydują się na inwestowanie czasu w różne formy sztuki, ponieważ znajdują w tym odbicie własnego świata wewnętrznego.

Calvin Harris jest artystą - tworzy muzykę. Już od 14 roku życia zaczął nagrywać różne dema (fragmenty kawałków muzycznych), pracując na swoim komputerze we własnej sypialni. Większość wolnego czasu poświęcał wertując stare kasety w jednym z lokalnych sklepów muzycznych. Chcę zwrócić uwagę na to, że Calvin Harris jest artystą z zawodu. Innymi słowy Calvin jest millenialnym, który zdecydował się zrobić karierę kierując się tym, do czego czuł największy wewnętrzny pociąg (5 dom i jego duża moc). W tym celu również zrezygnował ze studiów, równocześnie próbując swoich sił m.in. jako asystent piekarza czy wykładacza towarów na półkach w sklepach. Ostatecznie Calvin decyduje się skupić całkowicie i wyłącznie na muzyce.

 

Pierwszy sukces przyszedł, kiedy Harris zdecydował się pokazać swoje umiejętności na portalu MySpace (takie połączenie youtube'a z rozbudowanym serwisem społecznościowym; kiedyś bardzo popularny), który okazał się być doskonałym narzędziem marketingowym (coś ważnego dla sukcesu 5 domu). Dzięki MySpace muzyka Calvina dotarła do szerokiego grono odbiorców internetowych, w tym wielu milenijnych! Calvin Harris do dziś korzysta z technologii (Twitter), komunikując się z fanami, przekazując swoje myśli czy informacje odnośne np. płyt oraz koncertów.

 

Harris nie przypuszczał, że osiągnie taki sukces we własnym kraju, a jednak tego dokonał. Natomiast rozgłos światowy to zupełnie inna para kaloszy, na którą musiał sobie zapracować. Początki jego światowej kariery widać w 2007 r., kiedy to zauważyła go Kylie Minogue, a rezultatem ich wspólnej współpracy były kawałki na jej najnowszej płycie. Calvin Harris przez wiele lat współpracował z wieloma artystami, aż w 2011 r. stworzył kawałek "We found love" wspólnie z Rihanną i drzwi do kariery światowej stanęły otworem.

 

Obecność Urana-Neptuna w 5 domu oznacza, że ekspresja artystyczna milenijnych będzie szczególna lub jedyna w swoim rodzaju. W przypadku Calvina nie chodziło o to, jakiego rodzaju sztuką się zajmuje, ale jakie miał podejście do niej! Cytując jego nauczyciela muzyki ze szkoły1:

 

"Powiedziałbym, że w muzyce [Calvin] nie był za bardzo zainteresowany samym występem, ale bardziej ciągnęło go w twórczą i inwencyjną  stronę różnych rzeczy (...) Grał na gitarze basowej, ponieważ musiał z czegoś zdawać końcowe egzaminy, ale specjalizował się w komponowaniu."

 

5 dom sprawia, że czujemy potrzebę rzutowania własnego charakteru do świata i to zazwyczaj w dość otwarty i bezwstydny sposób. Tymczasem twórczością dla Calvina to nie było wychodzenie do publiki, a sam akt tworzenia i możliwość tworzenia czegoś nowego (Uran). Wpływ Urana-Neptuna często dostraja daną osobę do bardzo subtelnych bodźców, przez co tym milenijnym ciężko zidentyfikować się ze społeczeństwem, które w dużej mierze nie czuje/myśli w ten sam sposób. Calvin Harris ze swoim 5 domem musiał odczuwać, że identyfikuje/pasjonuje się czymś, co spotka się z niezrozumieniem. Cytat z wypowiedzi jednego z jego szkolnych znajomych2:

 

"Nie wiedziałem, że [Calvin] tak wsiąkł w muzykę (...) Nigdy nie był taki jak reszta z nas".

 

Młody Calvin Harris był dość skryty (Neptun) jeśli chodzi o rozgłaszanie własnych zainteresowań/aspiracji artystycznych. I kiedy społeczeństwo wreszcie odkryło talenty Harrisa, nie dowierzali i byli w szoku (Uran). Uran i Neptun mają w sobie coś z "wszystko albo nic", a ich obecność w 5 domu sprawiła, że Calvin poświęcał nietypowo mnóstwo wolnego czasu na przyjemność jaką była jego pasja. Zresztą, Harris zawsze miał własną definicję rozrywki, nie angażując się w coś, czego nie chciał (Uran w 5 domu)2:

 

"[Calvin] zawsze był bardzo spokojnym facetem, bardzo uprzejmym i wycofanym, a szczególnie zainteresowany muzyką techno (...) Kiedy mówię spokojnym, mam na myśli to, że nie dawał się prowadzić innym i nie angażował się w takie rzeczy jak pokazy szkolne, koncerty i inne, podczas gdy jego brat i siostra z chęcią uczestniczyli w tym."

Uran i Neptun mogą być tak nieortodoksyjne w swoim znaczeniu, że aż powodować trudności w ekspresji samego siebie. Calvin Harris poradził sobie z tym problemem poprzez ... pracę pod pseudonimem. Uran-Neptune w 5 domu często manifestuje się poprzez tworzenie oddzielnego wizerunku samego siebie - masek pozwalających millenijnym na dopasowanie się i spełnienie potrzeb społeczeństwa. Z nowym pseudonimem nie ma znaczenia, że Adam Richard Wiles jest samotnikiem, preferującym komponowanie i codzienną pracę z muzyką w zaciszu domu (Słońce w 6 domu), zamiast niego Calvin Harris (Neptun-Uran w 5 domu) może wejść na scenę.

Wenus oraz Jowisz w połączeniu z Uranem-Neptunem

Dodatkowe planety w połączeniu z Uranem-Neptunem (robiące aspekty do tych dwóch planet) sprawiają, że milenijni wnoszą do społeczeństwa coś bardzo wyrazistego i osobistego. Calvin Harris ma Wenus w znaku Strzelca (a więc razem z Uranem-Neptunem), dlatego jednym ze sposobów wyrażania potencjału milenijnego w jego życiu są ... wszelkiego typu relacje z ludźmi, w tym współprace. Do tego dochodzi również Jowisz w Strzelcu.

 

Te najbardziej znaczące okresy związane z osiągnięciem rozgłosu były związane ze współpracą z różnymi artystami. W 2007 r. Calvin pracuje u boku Kylie Minogue, która wprowadza go w Świat, natomiast w 2011 singiel z Rihanną wprowadza go w sam środek jupiterów. Wpływ Jowisza jest związany z rozmachem współpracy oraz dużą dozą szczęścia, w końcu nie codziennie jest się zauważonym przez tak ugruntowanych artystów w przemyśle muzycznym. Jowisz jest w znaku Strzelca, dodatkowo władający 9 domem, dlatego w życiu Calvina motyw "kontaktów zagranicznych" będzie źródłem sukcesu.

 

Pozycja Wenus wskazuje również na to, co stanowi nasze życiowe przyjemności i jaki typ odpoczynku preferujemy. Połączenie Urana-Neptuna z Wenus mówi o trudnych do pogodzenia potrzebach -  z jednej strony jest chęć adrenaliny i aktywności (Uran) a z drugiej wycofania (Neptun). Calvin Harris wraz ze swoją muzyką wszedł w świat show biznesu, a kiedy weźmiemy pod uwagę głównie nocne życie DJ'a grającego w klubach rozrywkowych (Wenus i 5 dom), łatwo domyślić się, że Calvin zetknie się z używkami jako najpowszechniejszymi formami odstresowania się i poluzowania sobie (Wenus).

Calvin Harris jest abstynentem, deklarując w 2008 r., że zaprzestaje picia alkoholu i brania narkotyków. Oto cytat3:

 

"To, że ludzie płaci za widowisko i widzieli mnie zmarnowanego [przez używki] nie było sprawiedliwe"

"Odkąd odstawiłem [używki], pracowałem każdego dnia i bardzo mi się to podobało"

"Nie byłem alkoholikiem ani nic w tym stylu, ale to [używki] wyraźnie wpływało na to, co robię. To mnie zaczęło irytować, bo starałem się znaleźć się tam [zawodowo], gdzie jestem teraz, przez 11 lat. Zdałem sobie sprawę: dlaczego miałabym marnować czas na picie i wychodzenie na imprezy, kiedy mogę siedzieć w studio i tworzyć utwory, patrząc jak są wydawane? "

 

Milenijni z tego typu położeniem planetarnym będą musieli mocno zastanowić się nad tym, w jaki sposób korzystają z wolnego czasu. Już sam wpływ Neptuna sugeruje chęć ucieczki i pewnego znieczulenia się (Neptun), chociażby po to, aby uciec od problemów szarej rzeczywistości. Jednak obecność Urana czyni tę ucieczkę bardziej dramatyczną i a potrzebę trudniejszą do przezwyciężenia, ponieważ eskapizm wydaje się być skutecznym sposobem, aby sprostać szybkiemu trybowi życia (Uran). 

 

alkohol

Cokolwiek można powiedzieć o ucieczkach w wydaniu Neptuna, zawsze zostawiają człowieka w kontakcie z własnymi emocjami, szczególnie jak już człowiek otrzeźwieje i ponownie czuje się źle w świecie. Natomiast Uran ma w sobie coś bezosobowego, przez co największym zagrożeniem Urana-Neptuna jest eskapizm i chęć odłączyć się od swoich emocji - taki człowiek może nie czuć nawet, że przesadza. Nie wspominając, że wpływ Urana często uzewnętrznia się jako bunt i chęć robienia wszystkiego na przekór - w tym na przekór wszystkim, którzy chcieliby pomóc. Amy Winehouse też była milenijną.

Calvin Harris miał na szczęście dość ugruntowania w postaci planety w Koziorożcu - Słońca. Ale wszystko to nie zmienia faktu, że Harris musiał skonfrontować ze sobą dwie potężne energie - dzikiego i samowolnego Strzelca z Uranem i Neptunem oraz pragmatycznego i zdrowo rozsądkowego Koziorożca. Milenijni zawsze będą musieli, w pewnym momencie swojego życia, odnieść różne części własnej osobowości (symbolizowane przez silne działanie innych znaków zodiaku w horoskopach urodzeniowych) z intensywną energią Urana-Neptuna.

Wszystkie szurnięte partnerki Calvina Harris'a

5 dom ma też wiele wspólnego z związkami, które są świetnym sposobem na dowartościowanie się, widząc jak druga osoba darzy nas uczuciem. Wtedy właśnie wiemy, że jesteśmy wyjątkowi, a to chodzi w 5 domu. Kiedy Uran-Neptun jest związany z którymś z elementów horoskopu odpowiedzialnym za związki (np. Księżyc, 7 dom, Wenus - jak jest u Calvina Harrisa), będziemy mówić o bardzo nietypowych i często sprzecznych ze sobą potrzebach w relacjach międzyludzkich. Milenijni tej grupy będą odczuwać własny wewnętrzny Urano-Neptunowy konflikt (pomiędzy indywidualnością/wolnością a zlewaniem się z innymi) poprzez drugiego człowieka, który będzie niczym lustro dla charakteru milenijnych.

 

Ta grupa millenijnych wprowadza dramatyzowanie na zupełnie nowy poziom. A tworzenie dramatów to jest coś, co 5 dom lubi, bo nic lepiej nie kieruje uwagi innych na tych millenialnych jak zrobienie odpowiedniego przedstawienia przed drugą osobą.

 

Oto fragment wywiadu radiowy, w którym padło pytanie "Co kobieta powinna mieć w sobie, dla Calvina Harrisa, co sprawia, że dla niego jakaś kobieta wyróżnia się4?

 

"Zdecydowanie mam swój typ [kobiety]. Myślę, że powinna być mocno szurnięta. Bo ja nie jestem szurnięty i myślę, że trochę tego potrzebuję (...) Nigdy tego nie chciałem [takich partnerek], ja zwyczajnie spotykam takie na swojej drodze, samo się dzieje (...) Spotykasz kogoś, poznajesz go, a z czasem poznaje ich prawdziwe Ja - no i okazują się szurnięte."

 

Wenus jest jednym z elementów horoskopu mężczyzn, która pokazuje preferowany typ kobiety, szczególnie pod względem estetycznym czy bardziej seksualnej atrakcyjności. Połączenie Wenus ze Urano-Neptunem, w kontekście relacji międzyludzkich, jest dość trudne. Z jednej strony taka osoba chce czuć się wolna, nie przywiązując się za bardzo ze względu na umiłowanie wolności (Uran) a z drugiej strony chce całkowicie i definitywnie czuć i doświadczać drugiej osoby, w tym czuć, że istnieje silna więź duchowa (Neptun). Niestety nie wiem, co w duszy gra Calvinowi Harrisowi, ale konflikt ten był doskonale widoczny przy wyborze jego partnerek.

Przez pewien czas Calvin był w związku z popularną piosenkarką Ritą Ora. Związek nie przetrwał, tak się zdarza, ale w całej tej historii było mnóstwo dramatyzowania. Powodem rozpadu związku miałby być zaloty pewnego piosenkarza (Justin Bieber), z którym Rita pracowała przez parę miesięcy nad kawałkiem muzycznym.  Sama Rita sugerowała, że koniec związku był spowodowany "złączeniem się sfery zawodowej z prywatną". Calvin miał cenić sobie prywatność i nie przepadał za blaskiem reflektorów, jakie zapewniło mu bycie chłopakiem Rity Ora.

 

Osoby z połączeniami Wenus i Urana mogą flirtować i zachowywać się w bardzo sugestywny sposób nie będąc emocjonalnie zaangażowanym. Wiele spływa po takich osobach. Natomiast obecność Neptuna sprawia, że nie da się funkcjonować w ten sposób, ponieważ gdzieś w środku tkwi potrzeba połączenia emocjonalnego. Z Neptunem granice w interakcjach społecznych zaczynają zanikać, nie wiadomo co jest naprawdę flirtem, a co nie. Jak widać Calvinowi Harrisowi bliżej było do podejścia Neptunowego, a do przeżycia swojej "buntowniczej strony" potrzebował kobiety z odpowiednim temperamentem. Harris lubił wycofanie (Neptun), a jednak przyciąga wybuchowe i niezależnie partnerki (Uran), wyrywające go ze 'stanu uśpienia', często towarzyszącego Neptunowi. Taka partnerka dawała mu kopa energetycznego (Uran), przez co sam Calvin zaczął myśleć o własnym konflikcie wewnętrznym.

 

Kolejną partnerką Calvina była Taylor Swift - ponownie bardzo popularna i niezwykle niezależna piosenkarka o światowej sławie. Taylor jest powszechnie nazywana "królową dramatów", bazując sporą część swojej twórczości na pisaniu piosenek o swoim prywatnym życiu, w szczególności byłych chłopakach. Sama Swift może pochwalić się wszczynaniem wojen z innym artystami, a wszystko to dzieje się w blasku świateł i portali plotkarskich. Po zerwaniu z Calvinem nie minął tydzień, a była widziana wtulona w ramiona swojego byłego chłopaka.

 

Domniemanym powodem zerwania miał być utwór "This is what you came for" wykonany przez Rihannę. Taylor współpracowała z Harrisem w tworzeniu tego numeru, ale pod pseudonimem. Oboje uzgodnili, ze ich wspólną pracę zachowają w tajemnicy. Ale kiedy utwór okazał się prawdziwym hitem, Taylor miała mieć pretensje, chcąc być uznaną za swój wkład w utwór. Harris pozostawał niewzruszony, bo obydwoje uzgodnili wszystko wcześniej. Jednak z czasem Harris oficjalnie przyznał wkład Taylor Swift w utwór.

 

Komentarz Calvin po zerwaniu z Taylor5:

 

 "Ona [Taylor Swift] kontrolowała wszystkie sytuacje z mediami, nie miałem pojęcia, co się dzieje. Więc z mojej perspektywy to czyni moją sytuację gorszą."

 

Piszę o tych wszystkich plotkach, ponieważ wszystkie te historie pokazują jak wewnętrzne dylematy szerokim echem (Strzelec) rozegrały się na publicznej arenie. Wenus z Uranem i Neptunem w Strzelcu potrzebuje swobody, natomiast wiele elementów horoskopu Calvina (np. Saturn, władca 7 domu, w Skorpionie) sugeruje, że potrzebuje pewnego typu przewidywalności. W horoskopach milenijnych wiele potrzeb będzie walczyć ze sobą o uznanie, a siła energii milenijnej będzie potęgować nierównowagę. W przypadku Calvina Harrisa chodziło o silny znak Skorpiona (Pluton, Mars, Saturn) oraz Strzelca.

 

Źródła:

1.http://www.dailymail.co.uk/news/article-3064644/How-Taylor-Swift-s-DJ-main-squeeze-Calvin-Harris-gutted-Scottish-salmon-Queen-stacked-supermarket-shelves-got-makeover-launch-100-million-dollar-career.html

2. http://www.heraldscotland.com/news/13040026.From_bedroom_to_Billboard/

3. http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/8205489.stm

4. https://www.youtube.com/watch?v=USNVDUG4D4I

5. http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/calvin-harris-taylor-swifts-bitter-8417322

6. https://www.youtube.com/watch?v=uzAC0Gr7Z-Q

7. https://www.youtube.com/watch?v=emUxG_Zg86Y

 

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Harris

Następna część: