Pokolenie Milenijne - wstęp

pokolenie milenijne

Czasy się zmieniły. Starsze osoby potrafią (do tego z dużą stanowczością) wykazać różnice pomiędzy światem ich młodości a współczesnością, którą stanowi społeczeństwo zwane popularnie informatycznym czy sieciowym. Żyjemy w świecie, w którym panuje wzajemna komunikacja pośrednia poprzez telefony czy internet.

 

Wielu z nas, niezależnie od wieku, jest tak przesiąkniętym stylem życia i technologią współczesności, że nie wyobraża sobie innego sposobu funkcjonowania niż ten ze wszystkimi zdobyczami techniki w zasięgu ręki. Trudno tak po prostu wrócić myślami do przeszłości, kiedy żyło się inaczej. Spójrzmy na niezbędny element współczesnego człowieka - telefon komórkowy. Pierwsza "komórka" wprowadzona do komercyjnego obiegu to rok 1973, przez długie, długie lata będąca obiektem ekskluzywnym - wyłącznie dla bogatych koneserów czy fanów nowinek technologicznych. Podobna sytuacja miała miejsce z komputerami. Dopiero z czasem obydwa przedmioty stały się na tyle powszechne, aby być w każdym domu.

Milenijni Baby boom

Moment masowego wejścia technologii w codzienne życie można nazwać procesem przenikania wielkiego świata w nasz mały świat, ale też odwrotnie - wielki świat jest miejscem, w którym dajemy upust frustracji czy radości naszych małych światów. Tak wielka zmiana musiała odbić się na ludziach, totalnie i definitywnie zmieniając ich nawyki oraz sposób codziennego funkcjonowania. 

 

A w całym tym gąszczu zmian zaczynało rodzić się pokolenie osób, dla których technologia była czymś oczywistym już od najmłodszych lat. Z czasem postęp rósł i do tego stopnia określił standardy życia, że nawet dzisiejsze kilkulatki nie mają problemów z odpalaniem aplikacji na telefonie. Ba, same komórki są tak projektowane, aby dzieci potrafiły intuicyjnie posługiwać się nimi.

 

Jak astrologia może pomóc w zrozumieniu siebie w społeczeństwie

Z pewnością kiedyś spotkaliście się z ponadczasowymi opowiadaniami poruszającymi tematy, które niezależnie od czytającej je osoby, zawsze są aktualne. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie tego typu teksty opisują pewne prawidłowości wykorzystując m.in. symbole czy archetypy, których znaczenie nie jest ograniczone czasem, bo odnosi się bezpośrednio do uniwersalnego, wewnętrznego świata człowieka.

 

Dawno temu przeczytałem książkę Roberta R. Svobody "Greatness of Saturn - the therapeutic myth", która zawierała fantastyczny opis tego, czym są symbole i mity. Ten konkretny punkt widzenia chciałbym teraz przedstawić:

 

Dla przykładu mamy jabłko, które obiektywnie mówiąc, wygląda, smakuje i pachnie tak samo dla każdego człowieka. Natomiast zjedzenie jabłka będzie już bardzo indywidualnym doświadczenie i źródłem zupełnie innymi przeżyć dla każdej osoby. Podobnie jest z symbolami, które z zewnątrz mogą być przeciętne, niewiele wnoszące do życia, ale nagle ożywają kiedy trafią do naszego wnętrza, będąc źródłem różnych przeżyć dla każdej osoby. Tak jak jabłko jest bogatym w składniki odżywcze pożywieniem, tak słowo i informacja zawierająca symbole również stanowiące pożywienie, ale dla naszego wnętrza.

 

Obecnie wielu ludzi zna wyłącznie jedną zewnętrzną rzeczywistość, w której pełno jest martwej wiedzy i analiz zupełnie nie wzbogacających naszego wnętrza. Zdobywamy wiedzę pędząc po tej autostradzie informacji tylko po to, aby ją w mgnieniu oka spalić i uzupełnić o nową, lepszą - to napędza handel, bo cały czas szukamy, zużywamy i kupujemy od nowa. A jakby tego było mało to rozmowy o wewnętrznej rzeczywistości są przez większość ludzi albo zbywane, albo traktowane jako nudne głupoty czy dziwactwo.

 

Wielu ludzi stara się zrównoważyć ten brak wiedzy i pożywienia dla świata wewnętrznego poprzez żarliwie zaangażowanie się w symbole typu flaga, państwo czy sport i ulubiona drużyna, ale wszystko to jest jedynie odbiciem prawdziwych, ponadczasowych symboli. Tak jak używki nigdy na dłuższą metę nie pozwolą napełnić wewnętrznej dziury i głodu "czegoś głębszego", tak i wiele nowoczesnych symboli nie pozwoli zaspokoić potrzeb naszego wnętrza o coś "szerszego" czy bardziej wartościowego. 

 

znaki zodiaku oraz planeta ziemia

Dla mnie astrologia, wraz ze swoją tradycją sięgającą do starożytności oraz planetami i ich symboliką, stanowi ponadczasową wiedzę, będącą źródłem pożywienia dla naszej wewnętrznej rzeczywistości. 

 

W tej serii artykułów przyjrzymy się celom, wyzwaniom, talentom i przeszkodom pokolenia milenijnych, a także spróbujemy wyjaśnić dlaczego grupa ta zmaga się w znalezieniu swojego miejsca na świecie. Będzie trochę o historii a także przyszłości, którą milenijni będą coraz bardziej aktywnie kształtować. 

"Jak na górze, tak na dole"

Jedną z fundamentalnych zasad astrologicznych jest reguła "jak na górze, tak na dole". Zgodnie z nią, układ planet znajdujący się w danej chwili na niebie będzie odzwierciedlać i charakteryzować dany moment np. pozycja planet na niebie w momencie ślubu opisze trwałość relacji, role małżonków i pokaże, jak obydwie osoby będą się odnajdywać w tych rolach. Właśnie na tej zasadzie opiera się idea horoskopu urodzeniowego, będący zapisem pozycji planet w określonym miejscu i czasie na ziemi. Dzięki niemu możemy opisać strukturę człowieka, w tym jego potencjał i predyspozycje, analizując m.in. kondycję, wzajemne relacje i symbolikę planet. 

 

Na moment odwróćmy sytuację i powiedzmy, że "jak na dole, tak na górze". Charakter wydarzeń od lat 80' aż do początków lat 2000, będzie miał swoje odzwierciedlenie w pozycjach planetarnych w tych latach. Wszelkie zawirowania społeczne, nadzieje czy rozczarowania będą ujęte w symbolice planet. Co więcej, wszystkie te zmiany będą dotyczyć nie tylko ludzi żyjących w tamtych czasach, ale również ludzi, który dopiero się (u)rodzili. To ważne, ponieważ bardzo często przy analizach horoskopów urodzeniowych poprzestaje się na określaniu relacji planet na niebie, pomijając charakter wydarzeń, jakie miały miejsce w danym czasie. Przykładowo na niebie mógł powstać bardzo sprzyjające finansowo połączenie planet (koniunkcja Jowisza z Wenus), ale jej konkretna realizacja będę inna dla ludzi urodzonych w krajach rozwiniętych gospodarczo, a inna dla ludzi mieszkających na pomniejszej wyspie.

 

Astrologia dobitnie pokazuje bezpośrednie połączenie pomiędzy wydarzeniami danego okresu a potencjałem i charakterem ludzi urodzonych w tym okresie. Podsumowując, im bardziej znaczące są zmiany na świecie, tym bardziej znaczący i niezwykli będą ludzie urodzeniu w tym czasie. A jeśli do tego na niebie powstaną szczególne położenia planetarne, mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną grupą osobników.

Czym jest Pokolenie Milenijne?

W internecie można znaleźć szereg opisów i podziałów społeczeństwa na pokolenie. Dlaczego by nie skorzystać z przygotowanych już opisów, aby mieć pewien punkt zaczepienia? Sam natknąłem się na jedno, które chciałbym krótko przybliżyć - opracowanie pokoleń wg. Strauss Howe'a.

 

William Strauss i Neil Howe są autorami serii książek opisujących pokolenia ludzi na przestrzeni setek lat. Podstawą do ich teorii były badania historii społeczeństwa amerykańskiego, choć z czasem spojrzeli też na inne kraje rozwinięte, i jak się później okazało, dochodząc do tych samych wniosków.

historia liniowa

Często patrzy się na historię jako coś "liniowego", gdzie wydarzenia są bezpośrednim wynikiem wydarzeń je poprzedzających. Co czyni prace Straussa i Howe'a szczególną jest patrzenie na historię jako cykl - ciąg powtarzających się doświadczeń, przez jakie przechodzą pokolenia ludzi. Same zagadnienia cykli jest w astrologii szeroko obecne, np. w korzystaniu z technik pozwalającym na przewidywanie zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym człowieka (tranzyty i progresje).

historia jako cykl

Zgodnie z teorią Strauss Howe'a, społeczeństwo przechodzi przez 4 etapowy cykl zmian. Te etapy zwane są Przejściami - pierwszy z nich to wzlot (high), kolejny to przebudzenie (awakening), następnie rozwikłanie (unraveling), kończąc na kryzysie (crysis). Osoby urodzone podczas określonych Przejść będą klasyfikowane jako: Prorocy (Prophet) - urodzeni we wzlocie; Nomadowie (Nomad) - urodzeni podczas przebudzenia; Bohaterzy (Hero) - urodzeni podczas rozwikłania; Artyści (Artist) - urodzeni podczas kryzysu. Autorzy twierdzą, że każde Przejście trwa ok. 20-22 lata, natomiast wszystkie cztery Przejścia tworzą cykl trwający średnio od 80 do 90 lat, który Strauss i Howe nazwali saeculum, co po łacinie oznacza "długi ludzki wiek" albo "naturalny wiek".

Milenijne saeculum, generacja x, pokolenie milenijne, pokolenie ojczyzny

Pokoleniem Milenijnym nazywa się grupę ludzi urodzonych w latach 1982-2004, będących typem Bohatera, należących do Milenijnego saeculum.

 

Zgodnie z opisem podanym przez Straussa i Howe'a, Bohaterowie są pragmatykami-indywidualistami, w tym bardzo zaradnymi życiowo osobami. Bohaterowie dojrzewają w czasie kryzysu, stając się młodymi optymistami, zorientowanymi na grę zespołową. W wieku średnim stają się niezwykle pewnymi i energetycznymi ludźmi, aby zestarzeć się jako polityczni mędrcy.

 

Samo Pokolenie Milenijne ma mieć silnie rozwinięty zmysł społeczny, zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Przypisuje się im cechy takie jak pewność siebie, tolerancja ale również narcyzm połączony z poczuciem, że "wiele im się należy od świata". Milenijne nastolatki mieli przekształcić wizerunek młodych z "tych gorszych i wyobcowanych" na "optymistycznych i zaangażowanych". W porównaniu z poprzednimi pokoleniami, milenijni mają trzymać się wyższych standardów niż ich rodzice, a także być o wiele mniej wulgarnymi i nastawionymi na seks niż starsze społeczeństwo uważa. Obserwuje się u nich powrót do konserwatywnych wartości.

 

To tyle z badań naukowych. 

Następna część: